⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Mācību priekšmetu komplekti

Labdien, radošie, aktīvie un lieliskie 9.klašu skolēni! Ja Jūs esat gatavi pievienoties mūsu skolai un ar atvērtu prātu, gatavību dalīties idejās un pieņemot jaunas, kopīgi paplašinātu  mūsu skolas milzīgo potenciālu, tad mēs gaidām tieši Jūs! Jums nepieciešams izvēlēties tikai savu jomu mūsu vidusskolā!

Labs sākums pirmklasniekam – Rīgas 71. vidusskola

Jaunajā 2022. / 2023. mācību gadā mūsu skolas pirmajās klasēs strādās kvalificēti skolotāji ar lielu pedagoģiskā darba stāžu: Tatjana Aņisimova un Svetlana Prohorova. Un mums ir lieliskas ziņas: 1. klasē kā klases audzinātāja, arī strādās Diāna Kaupāne. Mācības tiks organizētas latviešu valodā. Sīkāk par mācību programmām un pieteikšanos lasi sadaļā Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Tatjana Kovaļenko – sākumskolas klašu skolotāja – Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 2001. gada.  1985. gadā Tatjana Kovaļenko pabeidza Liepājas pedagoģisko institūtu un ieguva augstāko pedagoģisko izglītību pedagoģijas un sākumskolas skolotāja specialitātē. Nākamo gadu laikā skolotāja nepārtraukti paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju pedagoģiskajos kursos un semināros. 2011. gadā T.Kovaļenko pabeidza Rīgas Pedagoģijas Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

“Viss skolotāja lepnums ir skolēnos, tajā, kā aug viņa iesētā labība.”  D.Mendeļejevs Anžella Dundure par sākumskolas skolotāju Rīgas 71.vidusskolā strādā kopš 1989. gada. Jau 15 gadus vada sākumskolas skolotāju metodisko apvienību, ir bijusi ārpusklases darba organizatore sākumskolā, un viņai ir darba pieredze skolas administratīvajā darbā.  No 2005. gada nodarbojas ar Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Irina Maslovska dzimusi un augusi ģimenē, kur vairākās paaudzēs ir skolotāji. Mūsu skolā viņa strādā kopš 1983. gada. Pēc Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanas I. Maslovska ieguva augstāko pedagoģisko izglītību un sākumskolas skolotāja specialitāti. Nākamo gadu laikā savu profesionālo meistarību viņa paaugstināja dažādos kursos un semināros. 2011. gadā Irina Maslovska pabeidza Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Skolotāja Indra Bērziņa strādā Rīgas 71. vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā no 1994. gada  par vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vada arī vizuālās mākslas – zīmēšanas un gleznošanas un foto interešu izglītības pulciņu nodarbības. I.Bērziņa ir autoritāte skolēnu vidū, cienīta pedagogu kolektīvā un aktīva sadarbībā ar audzēkņu vecākiem. Vadīto pulciņu audzēkņu darbi augstu novērtēti un demonstrēti Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Skolotāja Irina Martiņenko  Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 1989. gada  par mazākumtautību dzimtās (krievu) valodas skolotāju. Ļoti aktīvi pielieto jaunākās darba metodes un izmanto modernās tehnoloģijas. Liels ir viņas ieguldījums skolēnu audzināšanas darbā, kurā ir ieviesusi dažādas progresīvas un inovatīvas metodes (visas pedagoģiskās darbības laikā ir bijusi klases audzinātāja). Ļoti veiksmīgi prot strādāt, izmantojot Vairāk…

Rakstu cikls “Aicinām mācīties mūsu vidusskolā”

Natalja Pīgožne ir Rīgas 71.vidusskolas patriote: absolvente, LU praktikante tieši mūsu skolā, angļu valodas skolotāja, projekta “NordPlus Junior” vadītāja, Karjeras attīstības atbalsta projekta dalībniece, projekta “Erasmus+” virzītāja.   Kāds ir viņas raksturojums? Skolotāja ir  jautra, jauna, smejoša, atsaucīga, draudzīga, mūsdienīga! Par augstu profesionālo meistarību un nozīmīgiem skolēnu sasniegumiem tieši projekta darbā  runā projekta “Erasmus+” Vairāk…

Mācību kursu piedāvājums vidusskolā (papildināts)

Nākamie Rīgas 71. vidusskolas desmito klašu skolēni! Lūk, mūsu specāilais mācību kursu piedāvājums vidusskolā! Ar ko īpašu tas atšķiras no citiem piedāvājumiem? Šeit būs iespēja mācīties tā, lai pēc skolas beigšanas Jūs varētu veiksmīgi attīstīt dažādas profesionālās karjeras veidošanas iespējas. Aizpildot iesniegumu par uzņemšanu 10.klasē, pretendentiem tiks piedāvāts izvēlēties trīs padziļinātos kursus. Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola