⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolotāja Indra Bērziņa strādā Rīgas 71. vidusskolas Izglītības un rehabilitācijas centrā no 1994. gada  par vizuālās mākslas un mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vada arī vizuālās mākslas – zīmēšanas un gleznošanas un foto interešu izglītības pulciņu nodarbības. I.Bērziņa ir autoritāte skolēnu vidū, cienīta pedagogu kolektīvā un aktīva sadarbībā ar audzēkņu vecākiem.

Vadīto pulciņu audzēkņu darbi augstu novērtēti un demonstrēti izstāžu zālēs, muzejos, kultūras namos. Skolotāja radoši vada mācību procesu, prasmīgi plāno nodarbības ar audzēkņiem ar īpašām vajadzībām, māca jaunākās lietišķās un vizuālās mākslas tehnikas.

I.Bērziņa veido ļoti interesantas tematiskās ekspozīcijas un instalācijas skolā, gatavo telpu vizuālo noformējumu visos skolas pasākumos un svētkos. 

Iepriekšējos gados  skolotāja I.Bērziņa ir vadījusi  radošās darbnīcas Mākslas svētkos Nordeķu parkā un skolas un ģimeņu pasākumā „Vesels rīdzinieks – veselā Rīgā”, skolotāja I.Bērziņa piedalījās arī Pārdaugavas svētkos Arkādijas parkā un mājiņu apgleznošanā Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu organizētajā  konkursā – izstādē  „Kur saulīte rotājas” atpūtas bāzē Mangaļi, ir piedalījusies arī starptautiskajā skolu projektā FOTO YOUTH.

Skolotāja I.Bērziņa piedalījusies dažādos radošos pasākumos, piemēram, labdarības projektā „Nāc līdzās”, akcijā „Mēs savai pilsētai”, projektā  „Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas  žoga apgleznošana”, kultūrvides projektā „Mēs Rīgas kultūrvēsturiskajam centram” un daudzos citos projektos un pasākumos. 

I.Bērziņa ir 2009. gada Rīgas interešu izglītības Nominācijas laureāte, 2014. un 2020. gadā saņēmusi  Rīgas 71. vidusskolā Gada skolotāja nominācijas.

2020. gadā skolotāja I.Bērziņa beigusi Rīgas Stradiņa universitātē  maģistra studiju programmu “Mākslas terapija” un uzsākusi vadīt fakultatīvās mākslas terapijas nodarbības skolas  speciālo klašu audzēkņiem. Ar mākslas terapijas palīdzību var palīdzēt skolēniem mazināt emocionālus traucējumus, uzvedības problēmas, mācīšanās traucējumus, kā arī mazināt  ar stresu saistītus neirotiskus traucējumus. 

Katru mācību gadu skolotājas vadībā audzēkņi piedalās daudzās izstādēs un konkursos gan Rīgā, gan citās Latvijas pilsētās. Ir iegūtas 1. un 2. un 3.  vietas, specbalvas, godalgas un atzinības. 

Sirsnīga, atsaucīga, atbildīga, rūpīga un augsti profesionāla ir skolotājas ikdienas darbība kolektīvā.

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Sandra Kēniņa

Rīgas 71. vidusskola