⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Kas ir “Dzīvot zaļi?!” projekts? 

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu no 2022. gada 4. janvāra līdz 31. martam īsteno projektu latviešu un mazākumtautību skolu jauniešiem un karjeras konsultantiem (Rīga, Rēzekne, Daugavpils, Liepāja) sadarbībā ar bioloģiskajiem lauksaimniekiem, lai kopā kliedētu mītus par zaļo dzīvošanu, izprastu bioloģisko produktu vērtību, popularizētu to jauniešu vidū.

Kādas ir projekta aktivitātes? 

Tiešsaistes semināri: 

  • 4. Janvāris „Kāpēc dzīvot zaļi, ko tas nozīmē cilvēkiem un ekonomikai?”
  • 13.janvāris seminārs “Medijpratība un kritiskā domāšana”.
  • 27. janvāris seminārs “Digitālais marketings”.

Citas aktivitātes:

  • februārī  – jaunieši un karjeras konsultanti viesojas bioloģiskajās saimniecībās.
  • martā – skolu komandu pāris (latviešu un mazākumtautību skolas), sagatavo video vai banneri, vai infografiku, vai sociālo tīklu ierakstu sēriju u.c. vienai bioloģiskajai saimniecībai, lai popularizētu to jauniešu vidū.
  • aprīlī – noslēguma pasākums

Kas piedalās?

  • Alīna Jakubova 11.a 
  • Alina Močalova 
  • Pedagogs karjeras konsultants: Nataļja Pīgožne 

Projekta jaunumi

Projekts “Dzīvot zaļi?!” ir mūsu izvēle

Šis kopīgs  projekts, kurā satiekas pārstāvji no dažādām kopienu grupām, lai kopīgi risinātu mums visiem svarīgus jautājumus par zaļo dzīvesveidu, klimatu un bioloģiskajiem produktiem. Tā ir…

“Dzīvot zaļi?!” – 27. janvāris

27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radī…

“Dzīvot zaļi?!” – 13. janvāris. Medijpratība un kritiskā domāšana

13. janvārī attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc pr…

“Dzīvot zaļi?!” – 4. janvāris

Pirmā visu iesaistīto pušu tikšanās aizvadīta 4. janvārī, kad jauniešiem bija iespēja gūt zināšanas par zaļumu Eiropas mērogā un publiskajā vidē bieži dzirdamo Zaļo kursu, kā arī lauzt dažādus mītus p…

Rīgas 71. vidusskola