⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un mājas lapas veidošanai, kas noderēs nākamajā projekta posmā, veidojot reklāmu kādai no bioloģiskajām saimniecībām, popularizējot to produkciju savu vienaudžu vidū.

Rubrikas: Dzīvot zaļi?!

Rīgas 71. vidusskola