⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolas vasaras nometne “Olimps”

Šovasar mēs piedāvājām  skolēniem gan atpūsties, gan mācīties skolas nometnē “Olimps”. Tiešam bija jauki, jo kultūras un sporta programmā tika iekļauti: ekskursija ap Jūrmalu un Rīgu, spēles pludmalē, rokdarbi, konkursi, sporta sacensības un citi pasākumi kopā ar mūsu skolotājiem! Skolas administrācija

Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss

Š.g. martā notika  Rīgas skolēnu skatuves runas konkurss ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību un kultūras lietpratību. Apsveicam mūsu skolēnus Mariju Kostiļevu, Alekseju Vološčenko, Milanu Tertejevu un pedagogus Oksanu Sergejevu, Ramonu Šemarovu, Jolantu Suprijanoviču ar augstajiem sasniegumiem konkursā! Skolas administrācija

Metodiskais seminārs skolotājiem “Caurviju prasmes. Pašvadīta mācīšanās”

Š.g. 15.martā seminārā tika pārrunātas mācību aktualitātes un mūsu prioritātes II.semestrī: Pašvadīta mācīšanās Digitālā pratība Jaunrade un uzņēmējspēja  Kritiskā domāšana un problēmu risināšana Pilsoniskā līdzdalība  Sadarbība Labas prakses piemēri un skolotāju grupu darbs seminārā ir mūsu atbalsts, lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi.  Skolas izglītības metodiķe Inese Palma

V. Visockis. Kultūras pieredze.

Šogad Vladimira Visocka 85. gadadienā, kas iekrīt 25. janvārī, radošā apvienība “Planeta Visockogo”, kuru pastāvīgi pārvalda Olgas Noginova, ir sagatavojusi daudz interesantu. 21. janvārī norisinājās jauno lasītāju konkurss “Čitajem Visockogo”, kurā piedalījās Rīgas skolēni. Savukārt 25. janvārī muzejā notika Atvērto durvju diena, kuras laikā Olga Noginova pastāstīja apmeklētājiem par tikšanos Vairāk…

ZPD konference

2023.gada 25.janvārī mūsu skolā notika Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Mūsu vidusskolēni veica pētījumus par vairākām aktuālām tēmām: par alternatīvām angļu valodas mācīšanas metodēm starptautisko projektu ietvaros; par popmūzikas ietekmi uz matemātikas apgūšanu; par produktu virzīšanas tirgū metodēm sociālajos tīklos. Novēlām 12. klases skolniecēm Jekaterinai Sivickai un Marijai Širjajevai veiksmi ZPD Vairāk…

“Tava vēstures darbnīca”

Tematiskā izstāde Š.g. rudenī mūsu 7.klašu skolēni izveidoja maketus izstādei “Vissenāko cilvēku mājokļi”. Darbi vēsta par pētnieku atklājumiem Tera Amatā, Francijā.  Paši autoru atziņas: “Mums vienmēr bijusi interese par pagātni.”  “Mēs savos darbos labprāt izmantojām arī dabas materiālus, tādēļ saikne ar dabu ir iespaidojuši maketos attēloto.” Darbnīcas vadītājs – Andrejs Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola