⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

FOTOKONKURSS “Latvija: manas ģimenes ceļš”

Mūsu skola rīko kampaņu – fotokonkursu “Latvija: manas ģimenes ceļš”. Atgādinām, ka piedalīšanās konkursā ir lieliska iespēja ģimenēm pavadīt laiku kopā ārpus mājas vai dzīvokļa kopā ar saviem bērniem un tuviniekiem, lai novērtētu savas apkārtnes vērtības un iemūžinātu tās lieliskos fotoattēlos! Konkursam iesniedzamās fotogrāfijas jānosūta uz e-klases pastu Ingai Tkačenko Vairāk…

Metodiskā pēcpusdiena Rīgas 71.vidusskolā

Š.g. 30.septembrī mūsu skolā notika metodiskā pēcpusdiena. Darba kārtība tika veltīta aktuāliem jautājumiem skolas metodiskajā darbā 2022./2023. mācību gadā, metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. Šajā mācību gadā skolas prioritātes ir sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā un pedagogu digitālās lietpratības pilnveide. Skolas metodiste Inese Palma pastāstīja, Vairāk…

Solve for Tomorrow konkurss

Ar mērķi paplašināt jauniešu zināšanas un veicināt jēgpilnu digitālo prasmju izmantošanu, Samsung piedāvā iespēju skolēniem piedalīties konkursā un radīt idejas videi draudzīgai nākotnei! Mūsu 10.klašu skolēnu grupa arī vēlās apgūt dizaina domāšanas pamatprincipus un radīt risinājumus labākai un zaļākai nākotnei. Komandas nosaukums – “The Future”. Veiksmi JUMS, Markuss, Darja Darina, Vairāk…

Folkloras kopas dāvana

Mūsu skolas folkloras kopa “Petruška un Ko” sagatavoja filmu-pasaku par kokiem. Tā ir dāvana visiem! Novēlam patīkamo skatīšanos! Folkloras kopas vadītājaJekaterina Barčuka

Valodu diena mūsu skolā

26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek atzīmēta Eiropas Valodu diena, kad īpaša uzmanība tiek pievērsta valodu daudzveidībai un to apguvei.  Šogad Skolēnu Pašpārvaldes dalībnieki un EPVS koordinatori organizēja visām klasēm viktorinu Kahoot gan aktu zālē, gan klasēs. Tās mērķis – pievērst skolēnu uzmanību valodu skaistumam un leksikas īpatnībām. Skolas administrācija

Mācīsies jaunā datorklasē!

Rīgas 71.vidusskolā tika atklāta jaunā datorklase un mums ir jauni datori. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” speciālistiem veic regulāru esošās datortehnikas stāvokļa monitoringu Departamenta padotības iestādēs. Pateicoties darbam pie jaunās datorklases iekārtošanas, skolā ir atjaunots arī viss iekšējais tīkls.  Vairāk…

Skolotāju komanda

Spēcīgas komandas izveidošana ir viens no stūrakmeņiem, lai ne tikai skola sasniegtu savus mērķus, bet arī pedagogi augtu un attīstītos kopā ar to. Ikdienas sadarbība, disciplīna stundu laikā un dažādi kopīgie pasākumi ir būtiski skolas saliedēšanā. Lai ir pacietība un prieks, atbalstot un iedvesmojot mūsu skolēnus, atklājot un attīstot viņu Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola