⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolas direktors:
Andrejs Rižikovs


Tālrunis: +371 67 474 758


Direktora vietniece izglītības jomā:
Vita Solovjova


Tālrunis: +371 67 474 761

Direktora vietniece izglītības jomā:
Olga Lukovņikova


Tālrunis: +371 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs):
Sandra Ķēniņa


Tālrunis: +371 67 456 660

Direktora vietniece izglītības jomā
(Rehabilitācijas centrs, ilgstoši slimojošo bērnu apmācības centrs):
Oksana Deņisova


Tālrunis: +371 67 456 660

Direktora vietniece izglītības jomā
Tatjana Aņisimova


Tālrunis: +371 67 459 870

Direktora vietniece izglītības jomā
Svetlana Ņikitina-Ivanova


Tālrunis: +371 67 474 762

Direktora vietniece informatikas jomā:
Irina Lukovņikova


Tālrunis: +371 67 474 764

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Inga Tkačenko


Tālrunis: +371 67 474 763

Direktora vietniece audzināšanas jomā:
Jekaterina Barčuka


Tālrunis: +371 67 474 763


Direktora vietnieks administratīvi-saimnieciskajā darbā: 
Mečislavs Lukša


Tālrunis: +371 67 474 766

Saimniecības pārzine:
Nadežda Macko


Tālrunis: +371 26 761 960

Rīgas 71. vidusskola