⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

5.-12. klašu atbalsta personāla darba grupa(Iļģuciema iela 6)
Sociālais pedagogs
Kristīna Dargele
Darba laiks:
pirmdiena –  ceturtdiena  
plkst. 8.30 – 16.00
piektdiena 8.30 – 15.00 Konsultāciju laiks vecākiem: tikai iepriekš vienojoties individuāli
Iļģuciema iela 6, 
212.kab.
tālr. 67474767
Speciālais pedagogs
Olga Mitčenko
Darba laiks:
pirmdiena – ceturtdiena   
plkst. 8.00 – 16.00 piektdiena 8.00 – 15.10
Konsultāciju laiks vecākiem: tikai iepriekš vienojoties individuāli
Iļģuciema iela 6, 
217.kab.
tālr. 29630183
Psihologs
Marina Smane

Darba laiks:
pirmdiena – piektdiena
plkst. 8.30 – 17.00
Konsultāciju laiks vecākiem: tikai iepriekš vienojoties individuāli
Iļģuciema iela 6,
12.kab. 
tālr. 20020826
Medmāsa
Olga Nadvirņanska
Darba laiks:
pirmdiena – piektdiena  
plkst. 8.00 –  16.00
Iļģuciema iela 6, 
18.kab.
tālr. 67474765
Sākumskolas atbalsta personāla darba grupa(Grīvas iela 26)

Speciālais pedagogs

Tatjana Aņisimova 

331. kab.

Darba laiks:

I – 10.10-11.50, 13.00 – 15.10

II – 10.10-10.50, 12.10-15.10

III – 11.10-11.50, 13.00 – 15.10

IV – 9.20 – 10.00, 11.10 – 15.10

V – 8.30 – 10.00  


Speciālais pedagogs

Raisa Orehova

337.kab.

Darba laiks:

II – 11.10-15.10

III – 11.10 – 14.25

IV – 10.10 – 14.25

V – 9.20 – 14.25


Sociālais pedagogs

Svetlana Ņemcova

Darba laiks:

I – IV – 10.00 – 16.00


Logopēds

Nataļja Sergejeva

219.kab.

I – V – 8.30 – 17.00


Psihologs

Larisa Ekerte

218.kab.

Darba laiks: 

II – V – 8.30 – 16.00

IRC atbalsta personāla darba grupa(Grīvas iela 26)

IRC izglītības psihologs:

 • Sniedz individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem un skolotājiem
 • palīdz novērst psiholoģiskas problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā
 • sniedz ieteikumus ģimenēm bērnu audzināšanas, disciplinēšanas jautājumos un mācību motivācijas jautājumos
 • Veicina skolotāju, skolēnu un vecāku savstarpēju sadarbību
 • Veic psiholoģiskās izpētes un sagatavo atzinumus
 • Palīdz skolēniem veidot un attīstīt pozitīvas saskarsmes un komunikācijas iemaņas
 • Ievēro konfidencialitāti

Mg.Psych. Inga Čuma-Zvirbule, 213.kab., e-pasts: sdicumazvirbule@edu.riga.lv

IRC sociālais pedagogs

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt sociālās un pedagoģiskās problēmas
 • Izvērtē skolēnu kavējumus un palīdz tos samazināt
 • Seko bērnu tiesību aizsardzībai un drošībai skolā
 • Apseko skolēnu viņa dzīves vietā
 • Nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar Sociālo dienestu
 • Palīdz skolēniem veidot dzīves prasmes
 • Organizē profilaktiskos pasākumus

Bc.Paed. Aelita Dzene, 101.kab., e-pasts: adzene4@edu.riga.lv

IRC logopēds:  

 • Skolotājs-logopēds strādā ar skolēniem, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas traucējumi,
 • Palīdz skolēniem iemācīties pareizi izrunāt skaņas;
 • Novērst lasīšanas un rakstīšanas grūtības;
 • Paplašināt vārdu krājumu;
 • Saklausīt un pareizi lietot garumzīmes;
 • Atšķirt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus;
 • Veic skolēnu runas un rakstu valodas traucējumu diagnosticēšanu, profilaksi un korekciju, lai sekmētu valodas attīstību un veicinātu brīvas un radošas personības attīstību. 

Natālija Sergejeva, 219.kab., e-pasts: nsergejeva@edu.riga.lv

Strādā ar 1.-4.klašu speciālās mazākumtautību speciālās izglītības programmas (21015621, 21015721) skolēniem ar mācīšanās traucējumiem

Konsultācijas: IV pl. 15:00 līdz 15:45 un V pl. 8:30 līdz 9:10

Mg.Paed. Olga Onoprijenko, 115.kab., e-pasts: oonoprijenko@edu.riga.lv

Strādā ar speciālās mazākumtautību speciālās izglītības programmas (21015821, 21015921) skolēniem

IRC speciālais pedagogs

 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības, iesaka iespējamos palīdzības veidus;
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar mācību grūtībām;
 • Organizē grupu un individuālu korekcijas darbu;
 • Attīsta skolēnu psihiskos procesus (uzmanību, uztveri, atmiņu).

Mg.Paed. Jeļena Lapiņa, 114.kab., e-pasts: jlapina@edu.riga.lv

Mg. Paed. Oksana Deņisova, 112.kab., e-pasts: odenisova@edu.riga.lv

Izglītojamo veselības aprūpe IRC

Veselības aprūpi un rehabilitāciju veic Rīgas 71.visusskolas veselības punkta, Grīvas ielā 26, medicīnas darbinieki (ārsts-rehabilitologs, bērnu psihiatrs, medicīnas māsas):

 • Organizē visus medicīniskās rehabilitācijas pasākumus centrā, nodrošinot fiziskās un garīgās attīstības traucējumu korekciju un kompensēšanu;
 • Pastāvīgi seko IRC izglītojamo veselības stāvoklim, organizē profilakses pasākumus;
 • Veicina veselīga dzīvesveida ieviešanu IRC;
 • Sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un IRC pedagogiem;
 • Nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.

Ārsts-rehabilitologs Vija Levina, 016.kab., e-pasts; vlevina@edu.riga.lv;

Medicīnas māsa Skaidrīte Spalve, 016.kab., e-pasts: sspalve@edu.riga.lv

Rīgas 71. vidusskola