⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Aicinām darbā mūsu vidusskolā!

1. Matemātikas skolotājs

Darba pienākumi

Veikt matemātikas skolotāja/s pienākumus pamatskolas klasēs (10 stundas).

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1180 € (bruto) par vienu darba likmi.

2. Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību un vēstures skolotājs

Darba pienākumi

Veikt Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību un vēstures skolotāja/s pienākumus pamatskolas klasēs (10 stundas pēc spec.programmas un 4 stundas pamatskolā).

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1260 € (bruto) par vienu darba likmi.

3. Vakances amats

Sociālo zinību un vēstures skolotājs

Darba pienākumi

Veikt sociālo zinību un vēstures skolotāja/s pienākumus pamatskolas klasēs (14 stundas). 5.-6.klasēs).

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1180 € (bruto) par vienu darba likmi.

4. Latviešu valodas un literatūras skolotājs

Darba pienākumi

Veikt latviešu valodas un literatūras skolotāja/s pienākumus pamatskolas klasēs (30 stundas) un literatūra vidusskolā (2 stundas).

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1180 € (bruto) par vienu darba likmi.

5. Angļu valodas skolotājs

Darba pienākumi

Veikt angļu valodas skolotāja/s pienākumus pamatskolas klasēs (12 stundas 1.-7.klasēs).

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1180 € (bruto) par vienu darba likmi.

6. Dizaina un tehnoloģiju skolotājs

Darba pienākumi

Veikt dizaina un tehnoloģiju skolotāja/s pienākumus (7 stundas pēc spec.programmas) + 7stundas pamatskolā.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

No 1260 € (bruto) par vienu darba likmi.

7. Sākumskolas skolotājs

Darba pienākumi

Darbs ar skolēniem ar mācīšanās traucējumiem sākumskolā , klases audzinātāja pienākumi (1. slodze )

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Piedāvājums

Mēneša darba samaksa par likmi pirms nodokļu nomaksas EUR 1200

8. Speciālais pedagogs

Darba pienākumi

Veikt speciālā pedagoga pienākumus pamatskolas spec. klasēs.

Prasības kandidātiem

Izglītība un tālākizglītība atbilstoši MK 2018. gada 11. septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”. Var būt students/-e.

Piedāvājums

No 1160 € (bruto) par vienu darba likmi.

Kontaktinformācija: Iļģuciema ielā 6, Rīgā, LV-1055;
tālrunis 67468198

Pretendentiem CV un Pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: r71vs@riga.lv

Rīgas 71. vidusskola