⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Š.g. 30.septembrī mūsu skolā notika metodiskā pēcpusdiena. Darba kārtība tika veltīta aktuāliem jautājumiem skolas metodiskajā darbā 2022./2023. mācību gadā, metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā mācību procesā.

Šajā mācību gadā skolas prioritātes ir sadarbība starp dažādu priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā un pedagogu digitālās lietpratības pilnveide.

Skolas metodiste Inese Palma pastāstīja, kā skolā tiks organizēts metodiskais darbs, kā sadarbosies skolotāji, vadot mācību stundas atbilstoši jaunai lietpratības pieejai.

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

Skolas administrācija

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola