⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

4. klašu svētki

Š.g. 26.maijā mūsu skolā notika svinīgais pasākums “4.klašu svētki”. Tas ir nozīmīgs atskaites punkts jebkura skolēna dzīvē. Mūsu 12.klašu skolēni ar prieku un godu sagaidīja 4.klašu skolēnus mūsu korpusā aktu zālē. Skolā skanēja svētku mūzika un svinīgas uzrunas, tika novadītas ekskursijas pa skolu un rīkoti dabaszinību cikla eksperimenti, skolēniem tika Vairāk…

img

Latvijas Nacionālais Mākslas Muzejs

Muzejs un tā ekspozīcija ir aizraujoša, ievērojamu notikumu un personību pilna pasaule! Norises laikā skolēniem tika piedāvāta iespēja uzzināt par dažādiem mākslas procesiem vēstures gaitā Latvijā un ievērojamākajiem meistardarbiem, izceļot katra perioda nozīmīgākās, izcilākās parādības un autorus, kā arī inovācijas. Mūsu 2.a un 6.c klašu skolēni bija sajūsmā! Kl. audzinātājasA.Dundure Vairāk…

Drama Festival’ 2023

Š.g. 15.aprīlī mūsu skolas 6.a klase un pedagogi Anželika Maļceva, Irīna Martiņenko, Jolanta Suprijanoviča piedalījās pasākumā Drama Festival competition among the 1.-6.forms. Un mums ir 2.vieta! Priecājamies par skolas sniegumu un izsakām pateicību gan skolēniem, gan pedagogiem! Skolas administrācija

Nakts bibliotēkā: Harijs Poters 2023

Š.g. 14.aprīlī mūsu skolā notika ļoti jauks ārpusklases pasākums, veltīts grāmatām par Hariju Poteru.  Skolēni ar lielu interesi un aizrautību piedalījās maģiskās aktivitātēs, sacensībās un guva tikai pozitīvas emocijas. Pasākuma laikā dalībnieki attīstīja prasmes veidot labas savstarpējās attiecības, mācījās uzklausīt ar cieņu un strādāt radošajās darbnīcās. Izsakām pateicību Skolēnu Pašpārvaldes Vairāk…

Labbūtības diena skolā

Š.g. 6.aprīlī mūsu skolā notika Labbūtības diena.  Labbūtība, labklājība, labjūtība, dzīves kvalitāte, “well-being” – lai kā arī to nosauktu, galvenais ir tas, ka mēs visi vēlamies dzīvot pārticībā, justies harmoniski un būt laimīgi. Dienas garumā skolēniem bija iespējas pārdomāt: Kas ir tas, kas mums ļauj labi justies? Vai labbūtību nosaka ārējie Vairāk…

CIK BRĪVI TU RUNĀ SEKSA VALODĀ? PAR VEIKLU VALODU

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Un tieši š.g. 5.aprīlī mūsu vidusskolēniem notika lekcija-diskusija par drošām un cieņpilnas attiecībām.  Nodarbības mērķis – veicināt jauniešu izpratni par seksuālās un Vairāk…

Dzimtene – mana vērtība

Dzīvojot multikulturālajā vidē, Latvijas sabiedrībā īpašu nozīmi iegūst piederības izjūtas veidošana valstij. Ir ļoti svarīgi gan ģimenē, gan skolā un sabiedrībā kopumā veicināt nacionālo pašapziņu, interesi par savas ģimenes, dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kultūras mantojumu. Sadarbības stundas sasniedzamie rezultāti:Apzinās atbildību un pienākumus ģimenē; Zina latviešu tautas tradīcijas; Zina Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola