⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Veselības ministrija šogad Eiropas Sociālā fonda projektā “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr. 9.2.4.1/16/I/001) īsteno nacionāla mēroga sabiedrības informēšanas kampaņu par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu. Un tieši š.g. 5.aprīlī mūsu vidusskolēniem notika lekcija-diskusija par drošām un cieņpilnas attiecībām. 

Nodarbības mērķis – veicināt jauniešu izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, tostarp par kontracepcijas līdzekļu nepieciešamību un pareizu to lietošanu, mācīt pieņemt apzinātus lēmumus par savu ķermeni un attiecībām, kas palīdzēs veidot drošas un cieņpilnas attiecības ar savu partneri turpmākajā dzīvē.

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola