⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Dzīvojot multikulturālajā vidē, Latvijas sabiedrībā īpašu nozīmi iegūst piederības izjūtas veidošana valstij. Ir ļoti svarīgi gan ģimenē, gan skolā un sabiedrībā kopumā veicināt nacionālo pašapziņu, interesi par savas ģimenes, dzimtas, pilsētas, novada, valsts vēsturi un kultūras mantojumu.

Sadarbības stundas sasniedzamie rezultāti:

Apzinās atbildību un pienākumus ģimenē;

Zina latviešu tautas tradīcijas;

Zina Rīgas atrašanās vietu Latvijas kartē, kultūrvēsturiskajā novadā;

Ir iepazinis kultūrvēsturiskos un dabas objektus Rīgā;

Zina nozīmīgākos Latvijas valsts svētkus;

Prot cieņpilni izturēties pret valsts simboliem (zina himnu, pazīst karogu, ģerboni);

Zina ievērojamus Latvijas cilvēkus – sportistus, kultūras darbiniekus, ar kuriem valsts lepojas un kuri nes Latvijas vārdu pasaulē;

Zina latviešu tautas kultūras mantojuma galvenās bagātības un simbolus (Dziesmu un deju svētku tradīcijas, Dainu skapis, Gaismas pils).

1.sk, 2.sk, 9.ck klašu skolēni un J.Lapiņa

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola