⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Š.g. 15.martā seminārā tika pārrunātas mācību aktualitātes un mūsu prioritātes II.semestrī:

  • Pašvadīta mācīšanās
  • Digitālā pratība
  • Jaunrade un uzņēmējspēja 
  • Kritiskā domāšana un problēmu risināšana
  • Pilsoniskā līdzdalība 
  • Sadarbība

Labas prakses piemēri un skolotāju grupu darbs seminārā ir mūsu atbalsts, lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi. 

Skolas izglītības metodiķe 
Inese Palma

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola