⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Projekts “Dzīvot zaļi?!” ir mūsu izvēle

Šis kopīgs  projekts, kurā satiekas pārstāvji no dažādām kopienu grupām, lai kopīgi risinātu mums visiem svarīgus jautājumus par zaļo dzīvesveidu, klimatu un bioloģiskajiem produktiem. Tā ir iespēja mums katram padomāt par Eiropas Zaļo kursu un pārdomāt savu dzīves stilu. Mēs esam tie, kas varētu sadarboties un radīt piemēru arī citiem.   Šoreiz Vairāk…

“Dzīvot zaļi?!” – 27. janvāris

27. janvāra nodarbība “Digitālais mārketings”, ko vadīja Edgars, Koroņevskis bija veltīta digitālā mārketinga pamatjautājumiem, kam un kāpēc veidot reklāmu digitālajā vidē, kā komunicēt saturu un radīt tā uzticamību. E. Koroņevskis dalībniekiem piedāvāja vairākas noderīgas brīvpieejas interneta saites, ko dalībnieki var izmantot gan digitālā satura, gan struktūras plānošanā, gan fotogrāfiju apstrādei un Vairāk…

“Dzīvot zaļi?!” – 13. janvāris. Medijpratība un kritiskā domāšana

13. janvārī attālinātajā nodarbībā “Medijpratība un kritiskā domāšana” žurnāla “Bioloģiski” redaktors Raivis Bahšteins aicināja nodarbības dalībniekus meklēt atbildi uz jautājumiem: Kāpēc produkcija no bioloģiskajām saimniecībām ir tīrāka, veselībai drošāka un dabai draudzīgāka? Kā atšķirt bioloģisko pārtiku? Kā nepakļauties zaļmaldināšanai? R. Bahšteins uzsvēra, ka ‘par bioloģiskiem un ekoloģiskiem drīkst saukt tikai tādus produktus, Vairāk…

“Dzīvot zaļi?!” – 4. janvāris

Pirmā visu iesaistīto pušu tikšanās aizvadīta 4. janvārī, kad jauniešiem bija iespēja gūt zināšanas par zaļumu Eiropas mērogā un publiskajā vidē bieži dzirdamo Zaļo kursu, kā arī lauzt dažādus mītus par to un izprast bioekonomikas lomu nākotnē. Projekta “Dzīvot zaļi?!” aktivitātēs iesaistīti pedagogi un skolēni no O.Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas, Vairāk…

Rīgas 71. vidusskola