⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

“Viss skolotāja lepnums ir skolēnos, tajā, kā aug viņa iesētā labība.” 

D.Mendeļejevs

Anžella Dundure par sākumskolas skolotāju Rīgas 71.vidusskolā strādā kopš 1989. gada. Jau 15 gadus vada sākumskolas skolotāju metodisko apvienību, ir bijusi ārpusklases darba organizatore sākumskolā, un viņai ir darba pieredze skolas administratīvajā darbā. 

No 2005. gada nodarbojas ar pilsētas atpūtas nometņu organizēšanu bērniem. Kopš 2008. gada ir skolas nometnes “Olimps” vadītāja. 

1989. gadā A.Dundure pabeidza Liepājas Universitāti un ieguva augstāko pedagoģisko izglītību specialitātē “Sākumskolas izglītības pedagoģija un metodika”.  

1998. gadā, pabeidzot Latvijas Universitāti, ieguva maģistra grādu pedagoģijā. 

2011. gadā Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā apguva papildus specialitāti darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.

 2018. gadā piedalījās starptautiskajā konferencē Sanktpēterburgā – jautājumos par darbu ar bērniem, kuriem ir autisms.

Katru gadu Anžella Dundure paaugstina savu meistarību pedagoģiskajos kursos un semināros. Savā darbībā lielu uzmanību velta jautājumiem par darbu ar apdāvinātiem bērniem, par individuālo pieeju mācībās, par katra izglītojamā spēju attīstību.

No pašiem darba pirmsākumiem skolā Anžella Dundure ir klases audzinātāja. Kopā ar skolēniem viņa piedalās dažādos projektos, konkursos un olimpiādēs, kur bērni parāda lieliskus rezultātus.  Skolotāja no visas sirds priecājas par katra izglītojamā sasniegumiem.  Lielu uzmanību viņa velta ārpusklases darbam, bērnu dalībai teātra un koncertu darbībā, veicina bērnu talantu atklāsmi caur ārpusklases darbu. 

Par ikgadēju tradīciju ir kļuvušas ekskursijas pa Latvijas skaistākajām vietām. Skolēni kopā ar skolotāju iepazīst savas pilsētas Rīgas ievērojamākās vietas, bieži apmeklē teātrus, kinoteātrus, muzejus, izstādes, piedalās meistarklasēs. 

Strādājot Rīgas 71. vidusskolā, Anžella Dundure pastāvīgi ir dalījusies savā pedagoģiskajā meistarībā atklātajās priekšmetu stundās un klases stundās. 2001. gadā kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem piedalījās mācību programmu izstrādē krievu valodā mazākumtautību skolām. 

2004. gadā piedāvāja kolēģiem savu izstrādāto programmu ārpusklases darbā “12 mēneši” – darbam ar sākumskolas bērniem.

Anžella Dundure ir pedagoģisko augstskolu studentu mentors, dāsni dalās ar skolas darba pieredzi un propagandē skolotāja profesiju.

Ir radījusi daudz mācību materiālu un palīglīdzekļu darbam ar bērniem. Savā pedagoģiskajā darbībā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas un savu novatorisko pieredzi.

Par ieguldījumu jaunās paaudzes izglītošanā, par godprātīgu attieksmi pret darbu un mīlestību pret bērniem skolotāja Anžella Dundure 1999. un 2013. gadā bija apbalvota ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Goda rakstu, bet 2018. gadā – par skolēnu dalību pētniecisko darbu konkursā. Vairākas reizes ir saņēmusi skolas administrācijas pateicības par lielisko skolēnu sagatavošanu konkursiem un olimpiādēm.

Taču galveno pedagoģisko un cilvēcisko skolotājas Anžellas Dundures īpašību atzinība ir tajā, ka viņas bijušie skolēni ved savus bērnus uz “dzimto” skolu, lai tie mācītos pie zinoša, labestīga cilvēka – pie viņu pašu pirmās skolotājas. Un tā ir uzticība – augstākā izpausme cieņā pret skolotāja profesionālismu, mācot jauno paaudzi un balstoties uz humāno principu “Viss skolotāja lepnums ir viņa skolēnos.” 

Rīgas 71. vidusskola