⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Irina Maslovska dzimusi un augusi ģimenē, kur vairākās paaudzēs ir skolotāji. Mūsu skolā viņa strādā kopš 1983. gada.

Pēc Liepājas pedagoģiskā institūta beigšanas I. Maslovska ieguva augstāko pedagoģisko izglītību un sākumskolas skolotāja specialitāti. Nākamo gadu laikā savu profesionālo meistarību viņa paaugstināja dažādos kursos un semināros. 2011. gadā Irina Maslovska pabeidza Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un ieguva papildus izglītību ar tiesībām strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām. 

2012. gadā skolotāja ieguva pedagoģijas maģistra grādu.

Visus šos pedagoģiskā darba gadus Irina Maslovska ir klases audzinātāja. 2009.  gada martā ar savu 4.c klasi skolotāja piedalījās Rīgas pilsētas Kurzemes rajona konkursā “Mans klases audzinātājs” un ieguva laureātes nosaukumu nominācijā ”Labākais pedagoģiskais pētījums”. Par aktīvu audzināšanas darbu Irina Maslovska tika apbalvota ar goda rakstu “Par radošu un inovatīvu metožu apzināšanu un popularizēšanu audzināšanas darbā 1.- 4. klasēs sākumskolā”. Tā paša gada maijā kopā ar klasi skolotāja piedalījās konkursā “Sadraudzības dienas 2009” un guva teicamus rezultātus.

Lieliskas tradīcijas klasē ir ikgadējās ekskursijas pa dzimto Latviju. Kopā ar izglītojamiem skolotāja ir apmeklējusi skaistākās mūsu zemes vietas: Siguldu, Ventspili, Rundāli, Līgatni, Kurzemi…. nu visu nemaz nav iespējams uzskaitīt. Tradicionāli ir klases pasākumi, kuros skolotāja māca bērnus draudzēties, cienīt vecākus cilvēkus, palīdzēt jaunākiem, mīlēt savu dzimto zemi, saudzēt dabu.

Strādājot Rīgas 71. vidusskolā, skolotāja Irina Maslovska pastāvīgi ir dalījusies savā pedagoģiskajā meistarībā ar citiem skolotājiem atklātajās stundās. Balstoties uz sava darba pieredzi, skolotāja ir demonstrējusi metodes un paņēmienus, un darba pieredzi, strādājot gan ar talantīgajiem skolēniem, gan ar tādiem, kuriem ir mācīšanās  problēmas. 

Lai novadītu mājturības un vizuālās mākslas stundas, skolotāja pati ir radījusi daudz uzskates un izdales materiāla un mācību palīglīdzekļu. Stundās aktīvi izmanto mūsdienīgās inovācijas, seko līdzi jaunumiem izglītības jomā, izmanto citu pedagogu pieredzi. 

Irina Maslovska ir ilggadēja audzinātāja skolas nometnē OLIMPS. 

Skolā nostrādātajos gados |Irina Maslovska ir nodemonstrējusi augstu pedagoģisko un metodisko lietpratību, atbildību pret savu darbu, mīlestību pret bērniem. Irina Maslovska ir ļoti atsaucīga skolotāja un cilvēks, kurš vienmēr palīdz un atbalsta jebkurā situācijā. Matemātikas skolotājas meita, divu dēlu, mūsu skolas absolventu, māte, ir cilvēks, no kura var mācīties skolēni un jaunie skolotāji.   Viņa ir apbalvota ar Rīgas domes izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Goda rakstu 2003. un 2013. gadā. Šajā, 2020. gadā, Irinai Maslovskai ir piešķirts skolas Gada skolotāja tituls.

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Lukovņikova

Rīgas 71. vidusskola