⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Tatjana Kovaļenko – sākumskolas klašu skolotāja – Rīgas 71. vidusskolā strādā kopš 2001. gada. 

1985. gadā Tatjana Kovaļenko pabeidza Liepājas pedagoģisko institūtu un ieguva augstāko pedagoģisko izglītību pedagoģijas un sākumskolas skolotāja specialitātē.

Nākamo gadu laikā skolotāja nepārtraukti paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju pedagoģiskajos kursos un semināros.

2011. gadā T.Kovaļenko pabeidza Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju un ieguva papildus izglītību ar tiesībām strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām.

2012. gadā  viņa ieguva maģistra grādu pedagoģijā.

2019. gadā skolotājai tika piešķirts skolas ikgadējais tituls “Gada skolotājs”.

Tatjana Kovaļenko dalās pieredzē ar kolēģiem atklātajās stundās. Savā darbā viņa prasmīgi pielieto mūsdienīgās tehnoloģijas, dažādas mācību metodes un paņēmienus. 

Skolotājas izglītojamie aktīvi piedalās dažādos projektos, konkursos, skolas un pilsētas olimpiādēs un iegūst godalgotas vietas un atzinības.

Sava darba gados skolotājai Tatjanai Kovaļenko ir bijis daudz sākumskolas izlaiduma klašu. Kā klases audzinātāja viņa cenšas savus skolēnus attīstīt vispusīgi. Darbā ar katru nākamo klašu grupu viņa balstās uz vērojumiem un pieredzi, kas gūti iepriekšējos periodos. Skolotāja analizē, kā bērni apgūst zināšanas, kādas pedagoģiskās darbības ir attaisnojušās, pie kā vēl jāstrādā pastiprināti.

Skolotājas organizētie klases pasākumi veicina klases tradīciju attīstību. Katru gadu tiek rīkotas ekskursijas pa Latviju, tiek apmeklēti muzeji un izstāžu zāles. Dalība skolas pasākumos veicina skolēnos draudzības izjūtu, māca būt izpalīdzīgiem un saudzīgiem pret apkārtējo vidi.

Tatjana Kovaļenko aktīvi piedalās skolas vasaras nometnes “Olimps” aktivitātēs jau no šīs nometnes pirmās dibināšanas dienas.

Skolā nostrādāto gadu laikā Tatjanu Kovaļenko  esam iepazinuši kā radošu pedagogu, kam piemīt spēcīgas teorētiskās un praktiskās savas profesijas iemaņas. Viņas darbībā var novērot lielu atbildības sajūtu pret pedagoga pienākumiem un mīlestību pret izglītojamiem.2009. un  2013. gadā Tatjana Kovaļenko tika apbalvota ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Goda rakstu.

Rīgas 71. vidusskola