⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Mūsu skolas 7.klašu skolēniem bija lieliskā iespēja satikties ar Maigoni Vaivodu, Tele2 Biznesa nodaļas telepārdošanas ekspertu.

Pasākuma mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares speciālistu, profesijas darba specifiku, nepieciešamām iemaņām.

Skolēni uzzināja Tele2 eksperta karjeras veiksmes stāstu, kā arī – par elektronisko sakaru jomas profesionāļa darba ikdienu, par prasmēm un personības īpašībām, kuras palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū.
Radošās aktivitātes “Iejuties klientu attiecību vadītāja lomā” laikā skolēni apguva pamatu zināšanas par komunikāciju ar klientiem un veiksmīgu pakalpojuma/produkta pārdošanu telekomunikāciju jomā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Fotogrāfijas pieejamas ESF fotogalerijā

Pedagogs karjeras konsultants
Inga Tkačenko

Rubrikas: Karjera ESF

Rīgas 71. vidusskola