⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Š.g. 3.martā 5. un 6.kl. skolēniem notika karjeras nodarbība “Mana nākotnes profesija”. Sniedzot atbalstu skolēniem karjeras izglītībā, nodarbības vadīt tika uzaicināta profesionālā karjeras konsultante Agita Šmitiņa.

Mērķis un uzdevumi:  

  • Veicināt skolēnu interesi par sevi, izprast savas karjeras iespējas, pilnveidot izglītojamo patstāvību.
  • Veicināt uzņēmību un motivāciju mācīties un izvēlēties nākamo profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām.

Nodarbības sākumā konsultante pastāstīja par savu karjeras pieredzi. Agita mudināja skolēnus piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, tā iegūstot lielāku pieredzi jau skolas laikā. Konsultante uzsvēra tuvās nākotnes daudzu profesiju izzušanu un jaunu rašanos. Prasmes, kuras būs pieprasītas darba tirgū pēc 5, 10 gadiem, būs daudz citādākas. Dzīves laikā vajadzēs apgūst vairākas profesijas, būs jāpārkvalificējas, jāpieņem jauni izaicinājumi.

Agita sagatavoja interaktīvu pasākumu, kurā skolēni caur spēlēm un atraktīviem uzdevumiem apkopoja savu spēju, interešu un talantu nozīmi nākotnes profesijas izvēlē. Nodarbībā tika izmantota metodika “Tava Profesija”, “Gribu-Varu-Vajag”. Skolēni diskutēja par profesiju daudzveidību un mainību, izmantoja etīdes un komandu darbu, lai veicinātu sadarbības un komandas darba prasmes.

Pasākuma noslēgumā tika analizētas jauniešu stiprās un vājās puses, ieskicēta nākotnes karjeras vīzija, kā arī skolēni spēja sniegt atgriezenisko saiti par iegūto informāciju pasākuma  laikā.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs karjeras konsuItants
I.Tkačenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Karjera ESF

Rīgas 71. vidusskola