⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

2020. gada 9. oktobrī  Latvijas Skolas somas projekta ietvaros 8.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I.Tkačenko un latviešu valodas un literatūras skolotāju A.Strodi piedalījās pasākumā.

Norises vieta: Forum Cinemas “Kino Citadele”, 13. janvāra iela 8, Latgales priekšpilsēta, Rīga.

Nodarbības mērķis: raisīt skolēnos ziņkārību pret pasauli apkārt un mīlestības sajūtu pret Latviju.

Uzdevumi:

  • Aicināt pavadīt brīvo laiku kultūrvēsturiskā vidē un izzināt kultūras vērtības; 
  • Attīstīt spēju apzināties sevi valstī un pasaulē, izjust, pārdzīvot jūtas;
  • Pilnveidot zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un valodu priekšmetos.

 Starpsaikne ar mācību priekšmetiem: 

  • Latvijas vēsture 
  • Sociālās zinības 
  • Klases stunda 
  • Valodas un literatūra

Norise:

Rīgas 71.vidusskolas 8.b  klases skolēniem  projekta Latvijas Skolas soma ietvaros bija brīnišķīga iespēja apmeklēt mācību kinoseansu un noskatīties filmu “Bille” – tā ir 2018. gadā izdota Latvijas spēlfilma, kas uzņemta pēc Vizmas Belševicas autobiogrāfiskā stāstu krājuma “Bille” pirmās daļas motīviem.

Skolēniem pirms filmas noskatīšanās bija jau zināms, ka filmas sižets norisinās 20. gadsimta 30. gadu beigās un ka galvenā varone ir kāda maza meitene. Latviešu valodas skolotāja sagatavoja arī darba lapas ar uzdevumiem pēc filmas noskatīšanās.

Visas filmas laikā skolēniem bija neviltota interese, liela aizrautība un emociju pilns noskaņojums. 

Viņi daudz ko jaunu uzzināja par Latvijas vēsturi un cilvēku attiecībām tajā laikā. 

No skolēnu atziņām:

“Paldies par pasākumu! Uzzināju vairāk par to laiku.”

Estere

“Man patika pabūt kopā ar draugiem! Kino un mācības ir lieliski!”

Ernests

“Es tiešām daudz ko nezināju par to laiku… ”.

Ļera

Secinājumi: 

Filmas noskatīšanās rosināja skolēnus domāt par to, kas ir patriotisms, interesēties un labāk izprast vēsturi. Viņi mācījās analizēt, izvērtēt un kritiski domāt par cilvēku attiecībām. Pasākums bija ļoti interesants, kodolīgs un pamācošs. 

Rīgas 71. vidusskola