⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Dārgie Rīgas 71. vidusskolas absolventi!
Šajā mācību gadā mūsu skolai ir 50 gadu jubileja!

2024. gada 03. februārī skolā tiek rīkots absolventu salidojums: 

  • 16:00-16:30  – gaidām absolventus skolas 1.korpusā (Iļģuciema 6)
  • 16:30-17.30 – svētku programma skolas aktu zālē. 
  • 17:30-21:00 – absolventu tikšanās ar skolotājiem. 

Skolas telpas būs sadalītas pēc izlaiduma gadiem un klases audzinātājiem. Telpu sadalījums tiks publicēts un izvietots skolas vestibilā 1. stāvā.

Gaidām visus, lai kopā suminātu savu vidusskolu 50 gadu jubilejā.
Uz drīzu tikšanos!

Lūdzam atbalstīt šo absolventu salidojuma pasākumu, pārskaitot uz Rīgas 71. vidusskolas atbalsta biedrības kontu 10 EUR, Maksājuma mērķī norādot vārdu, uzvārdu, lai vieglāk būtu jūs identificēt pie ieejas pasākuma dalībnieka aproces izsniegšanai. 

Rekvizīti:
Rīgas 71. vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ. Nr. 40008051378
Iļģuciema iela 6, Rīga, LV-1055
AS “SEB banka” UNLALV2X
konta Nr. LV43UNLA0050018584598
Maksājuma mērķis: Pasākuma dalībnieka vārds, uzvārds

Rubrikas: Pasākumi

Rīgas 71. vidusskola