⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Janvāris mūsu skolā ir tikumiskās audzināšanas mēnesis, kad vairāk domājam par dvēseli, labiem vārdiem un labiem darbiem, par gaišām tradīcijām. Tikumība sākas no ģimenes, no skolas. Skola ir kā mazā valsts, kurā bērniem tiek ieaudzināta mīlestība pret garīgumu, labestību, vērtībām un tradīcijām.
Skolas pasākumi ir viena no skolēnu tikumiskās audzināšanas formām, kurā  iespējams veidot skolēnu emocionālo pasauli, rosināt domāt par garīgām vērtībām. 

Visas audzināšanas stundas janvārī tiks veltītas vērtībām un tikumiem. Katrai klasei būs jāveido sava pasaka par vienu vērtību. Kopā mēs veidosim “Vērtību grāmatu”.

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība

Veiksmi mums visiem!

Skolas administrācija

Rīgas 71. vidusskola