⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Latvijas Skolas somas projekta ietvaros 9.b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju I.Tkačenko un latviešu valodas skolotāju R.Šemarovu 2022.g. 28.aprīlī piedalījās ekskursijā uz Lielvārdes senlatviešu koka pili.

NORISES VIETA:

Lielvārdes senlatviešu koka pils Uldevena, Parka iela 3, Lielvārde, Ogres novads.

Nodarbības mērķis: raisīt skolēnos ziņkārību pret pasauli apkārt un mīlestības sajūtu pret Latviju.

Uzdevumi:

  • Aicinot pavadīt brīvo laiku kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības;
  • Attīstīt spēju apzināties sevi valstī un pasaulē, izjust, pārdzīvot jūtas;
  • Pilnveidot zināšanas kultūras, vēstures, sociālo zinību un valodu priekšmetos.

 Starpsaikne ar mācību priekšmetiem:

  • Latvijas vēsture
  • Sociālās zinības
  • Klases stunda
  • Valodas un literatūra

Norise:

Lielvārdes senlatviešu koka pili veidojis vēstures entuziasts un karikatūrists Agris Liepiņš, un tā ir 11.-12. gs. pils rekonstrukcija, kurai par pamatu ņemti arheoloģisko izrakumu materiāli no dažādām Latvijas vietām. Tās senā atrašanās vieta bija pašreizējās Lielvārdes pilsdrupas Daugavas krastā, kas arī pašlaik pieejamas apskatei.

Pils teritoriju apjož aizsargsiena, aiz kuras ļaudis slēpās uzbrukuma gadījumā, savukārt vidū ir dažas dzīvojamās mājas, virsaiša nams ar apspriežu zāli, svētakmens un aka, kas aplenkuma gadījumā bija visnozīmīgākais objekts. Pilis parasti atradās kalnu virsotnēs vai upju krastos, tāpēc maldīgs ir filmu radītais pieņēmums, ka koka pili iespējams nodedzināt ar vienu degošu bultu.

Apmeklējuma laikā pats Liepiņa kungs mums stāstīja par pilī redzamo, par seno laiku cilvēkiem, viņu dzīvesveidu un paražām. Skolēni uzzināja, ka tolaik cilvēki bija mazāki augumā un arī dzīves ilgums tiem bija ievērojami īsāks nekā mūsdienās, tāpēc 40 gadus vecs cilvēks jau skaitījās vieds večuks. Apskatot pili, jāsarga galva, jo ēku durvis vairāk līdzinās nelieliem caurumiem sienā, taču tas darīts praktisku apsvērumu dēļ.  

No skolēnu atziņām:

“Paldies par pasākumu! Uzzināju vairāk par mūsu valsts vēsturi”.

“Tagad zinu, ka 1213. gadā lietuviešu sirotāji sagūstīja Uldeveni, bet Zobenbrāļu ordenis viņu izpirka no gūsta”. “Personvārda “Uldevene” nozīme varētu būt vai nu “liela auguma cilvēks”, vai “ilgdzīvotājs”.

Secinājumi:

Skolēniem radīta lieliskā iespēja papildināt savas zināšanas Latvijas vēsturē. Pasākums bija ļoti kodolīgs un pamācošs.

Klases audzinātāja
Inga Tkačenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Skolas soma

Rīgas 71. vidusskola