⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

5 gadu jubileju atzīmējām no 7. līdz 14.aprīlim.

Nedēļa bija piesātināta ar dažādiem pasākumiem.  7.aprīlī sapulcējās visa muzejnieku komanda. Par godu jubilejai aktīvākajiem skolēniem tika pasniegti Goda raksti , pateicības, suvenīri.  Pie svētku galda risinājās sarunas par nākošajiem uzdevumiem, par plāniem 2023.gadā, kad skolai būs 50. gadu jubileja.

Muzeja dalībnieki bija sagatavojuši viktorīnu “Ko  nozīmē šie skaitļi skolas vēsturē? “

Arī 12.aprīlī bija piesātināta, ļoti interesanta diena. Uz muzeju bija uzaicināti skolas pedagogi – veterāni.  Pie mums ciemojās Zoja Fruļa, Svetlana Muteņina, Valentīna Lavriņonoka, Ada Eļkina. Ciemiņi ar prieku pieņēma mūsu uzaicinājumu, labprāt dalījās ar atmiņām par skolu, kolēģiem, skolēniem. Skolotāji izteica novēlējumus  un gatavi arī turpmāk tikties skolas muzejā.

Mūsu skolu atceras arī citi veterāni. 14.septembrī mēs tikāmies ar Ludmilu Savicku, kura dzīvo Šveicē, kā arī ar bijušo mājturības skolotāju Zoju Snicarevu. Un atkal skolas muzejam ir jauns materiāls.

13.aprīlī notika atklāto durvju diena muzejā.  Tika novadītas stundas par muzeja jaunajiem stendiem: “Skola 80-tajos un 90-tajos gados.

14.aprīlī bija arī jubilejas torte!

Paldies visiem!

Ramona Šemarova un Nataļja Kuzmina

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Muzejs

Rīgas 71. vidusskola