⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Plkst. 10.00-11.00 – svinīgais pasākums “Zinību diena – 2022 ir klāt!!!” 1.-12. klašu skolēniem (skolas stadionā).

Plkst. 11.00 – 12.00 –  klases audzināšanas stundas mācību klasēs.

Jāievēro:

  • Svinīgo pasākumu laikā skolas sporta stadiona teritorijā tiek aicināti tikai 1. klašu skolēnu vecāki.
  • Ēdināšana Zinību dienā nenotiek.
  • Jāievēro prasības, kas nodrošina COVID-19 infekcijas ierobežošanu (pamatprasības tiks publicētas skolas mājaslapā un skolas stadionā un skolas telpās tiks izvietoti attiecīgie aicinājumi); kā arī – jārespektē pasākuma vadītāju lūgumi un aicinājumi.
  • Pasākumu norises laikā notiks filmēšana un fotografēšana, un materiāli var tikt izmantoti publicēšanai – skolas tēla popularizēšanai.
  • Lietus gadījumā – informācija pie 1. un/vai 2. korpusa ēku uzraugiem.

Skolas administrācija

Rubrikas: NoderīgiPasākumi

Rīgas 71. vidusskola