⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

8., 9., 10., 11. klasei; Izglītības un rehabilitācijas centra 8., 9.klasei

10.00-10.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā (pēc pasākuma – 30 min pārtraukums, ko skolēni pavada kopā ar klases audzinātāju)
11.00-11.40 Adaptācijas nodarbība
12.00-12.40 Adaptācijas nodarbība


5., 6., 7. klasei; Izglītības un rehabilitācijas centra 5.,6.,7.klasei

10.00-10.45 Adaptācijas nodarbība
11.00-11.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā (pēc pasākuma – 30 min pārtraukums, ko skolēni pavada kopā ar klases audzinātāju)
12.00-12.40 Adaptācijas nodarbība


1., 2., 3., 4. klasei; Izglītības un rehabilitācijas centra 1., 2., 3., 4. klasei

11.00-11.40 Adaptācijas nodarbība
12:00-12.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā
(Pēc pasākuma skolēni atvadās no klases audzinātāja)


12. klasei

10.00-10.45 Adaptācijas nodarbība
11.00-11.40 Adaptācijas nodarbība
12.00-12.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā
(Pēc pasākuma skolēni atvadās no klases audzinātāja)


Mājmācības klasēm

Mājmācības 8., 9. klasei
10.00-10.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā
(Pēc pasākuma skolēni atvadās no klases audzinātāja) 

Mājmācības 5., 6., 7. klasei
11.00-11.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā
(Pēc pasākuma skolēni atvadās no klases audzinātāja)

Mājmācības 1., 2., 3., 4., 12. klasei
12.00-12.30 Svinīgais pasākums skolas sporta stadionā
(Pēc pasākuma skolēni atvadās no klases audzinātāja)


Jāievēro:

  • 5. – 12. klases skolā (pie klases audzinātāja) ierodas – 10.00
  • Adaptācijas nodarbības notiek skolas 1. un 2. korpusa klašu telpās
  • Ēdināšana Zinību dienā nenotiek
  • Svinīgo pasākumu laikā skolas sporta stadiona teritorijā tiek aicināti tikai 1. klašu skolēnu vecāki
  • Jāievēro prasības, kas nodrošina COVID-19 infekcijas ierobežošanu (pamatprasības tiks publicētas skolas mājaslapā un skolas stadionā un skolas telpās tiks izvietoti attiecīgie aicinājumi); kā arī – jārespektē pasākuma vadītāju lūgumi un aicinājumi
  • Pasākumu norises laikā notiks filmēšana un fotografēšana, un materiāli var tikt izmantoti publicēšanai – skolas tēla popularizēšanai
  • Pa skolas stadiona laukumu pasākumu laikā fotografējot un filmējot pārvietojas skolas fotogrāfi. Vecāki fotografē vai filmē tikai no tās vietas, kur viņi stāv
  • Lietus gadījumā – informācija pie 1. un/vai 2. korpusa ēku uzraugiem

 

Papildus informāciju var iegūt pa tālruni 29950106

Skolas administrācija

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola