⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

2021. gada 19. martā mūsu skolā notika 7.-9. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Mūsu skolas skolēni izpētīja ļoti aktuālu tēmu – nākotnes kompetences karjeras attīstībai. Novēlam konferences dalībniekiem veiksmi ZPD konferencē pilsētas līmenī!

Uzdevumi:       

  • Uzzināt, kā pircēji rīkojas COVID-19 laikā;
  • Pandēmijas situācijas ietekme uz tirgus pieprasījumu;
  • Pandēmijas ietekme uz dažāda vecuma pircēju rīcību;
  • Pandēmijas ietekme uz cilvēku psiholoģisko stāvokli un reklāmas uztveri;
  • COVID-19  ietekme uz vispārējo ekonomiku;
  • COVID-19 ietekme uz Latvijas ekonomiku;
  • COVID-19 ietekme uz ES ekonomiku;
  • E-komercijas attīstība.

Rīgas 71.vidusskolas ekonomikas skolotāja,
Latvijas Universitātes
Biznesa vadības un ekonomikas fakultātes pasniedzēja,
Dr.oec. Jeļena Šalkovska

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola