⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Šodien mums visiem ir mazliet skumji, jo devītajai klasei priekšā jaunu izvēļu laiks, bet divpadsmitajai – atvadas no skolas. Tašu šīs skumjas ir gaišas un patīkama satraukuma pilnas – Jūs, jaunieši, esat beiguši konkrētu izglītības ieguves posmu un esat gatavi jauniem izaicinājumiem. Lai Jums veicas un  viss iecerētais lai piepildās!

Mēs Jums piedāvājam videoierakstus, kur Jūsu skolotāji ierunājuši laba vēlējumus. Paldies skolas direktoram Andrejam Rižikovam, direktora vietniecei izglītības jomā Vitai Solovjovai, 9.a klases audzinātājai un mūzikas skolotājai Tatianai Sidorenko, 9.b klases audzinātājai un mazākumtautību (krievu) valodas skolotājai Irinai Martiņenko, latviešu valodas un literatūras skolotājām Allai Jurikai un Ingrīdai  Stopiņai, matemātikas skolotājai Inesei Palmai un, protams 12.a klases audzinātājai un angļu valodas skolotājai Anželikai Maļcevai par viedajiem vārdiem, kurus Jums novēlu paņemt līdzi kā ceļamaizi turpmākajai dzīvei.

Mūsu skolnieces Katerinas Siņickas uzņemtie video

Labu ceļavēju!

Skolas direktora vietniece izglītības(audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode   

Rubrikas: Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola