⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolēnu uzņemšana
Rīgas 71. vidusskolas izglītības un rehabilitācijas centrā

Uzņemšana reabilitācijas centā notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 820 no 2010.gada 31.augusta “Kārtība, kadā izglītojamo uzņem internātskolā, speciālajā izglītības iestādē un speciālajā pirmskolas izglītības grupā, kā arī atskaita no speciālās izglītības iestādes un speciālās pirmskolas izglītības grupas”

1. Centrā uzņem  skolēnu visa mācību gada laikā,  pamatojoties uz vecāku iesniegumu un Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu.

2. Iestājoties Centrā nepieciešami šādi dokumenti:

  • vecāku (aizbildņa) iesniegums;
  • izglītojamā dzimšanas apliecības  kopija;
  • valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums;
  • bērna medicīniskā karte (Nr.026/u);
  • profilaktisko potēšanu karte (forma Nr.063/u);
  • liecība vai atzīmju izraksts no iepriekšējās mācību iestādes,
  • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija.

3. Centrā uzņem izglītojamos, kuriem Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija ieteikusi mācīties pēc Skolā licencētām speciālajām izglītības  programmām, kuras tiek realizētas Centrā, Grīvas ielā 26, Rīgā. 

Rīgas 71. vidusskola