⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Šogad mūsu skolas gudrā PŪCE darbojas attālināti, taču viņa jau ir sagatavojusi diplomus un pateicības rakstus par nākamo absolventu sasniegumiem mācībās, sportā un interešu izglītības jomā šajā mācību gadā.

Iespējams, ka PŪCE pie mums atlidos dienā, kad svinīgos apstākļos saņemsiet dokumentus par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. 

Divpadsmitie!
Mēs lepojamies ar Jūsu sasniegumiem!

Sirsnīgs paldies par atbalstu un padomiem skolotājiem Gvido Bērziņam, Indrai Bērziņai, Jeļenai Šalkovskai, Nadeždai Gļebovskai, Svetlanai Sorokinai, Matvejam Fedorinam, Robertam Višam, Margaritai Akopjanai un skolas bibliotekārei Jolantai Suprijanovičai!


I Par sasniegumiem mācību darbībā

DIPLOMS
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
Par dalību 44. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgas reģionā un par teicamu sniegumu zinātnes nozarē “Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija”

PATEICĪBA
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
Par veiksmīgu dalību Rīgas pilsētas ekonomikas 21. olimpiādes 2. posmā 

PATEICĪBA
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
Par zinātniski pētniecisko darbību Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas sekcijā par tēmu ”Urbanizētas vides ietekme uz iedzīvotāju pārvietošanos Rīgā un Pierīgā”

DIPLOMS
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
Par labiem sasniegumiem Rīgas pilsētas ķīmijas 61.olimpiādē 9.- 12. klasēm

DIPLOMS
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
Par augstajiem sasniegumiem 42. valsts bioloģijas olimpiādē

PATEICĪBA
12.a klases skolniekam Maksimam Zlatkovskim
Par dalību 44. Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē Rīgas reģionā un par teicamu sniegumu zinātnes nozarē “Ekonomika un uzņēmējdarbība” 


II Par sasniegumiem Interešu izglītībā un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs

DIPLOMS
12.a klases skolniecei Anastasijai Aņikinai
Par izciliem rezultātiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Brīnumainie ziedi”

DIPLOMS
12.a klases skolniecei Anastasijai Aņikinai
Par izciliem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā izstādē ”Mocīša darbnīca 14”

PATEICĪBA
12.a klases skolniecei Anastasijai Aņikinai
Par labiem sasniegumiem Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā-izstādē “Kaķu galerija 5”

PATEICĪBA
12.a klases skolniecei Anastasijai Aņikinai
Par labiem sasniegumiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Miniatūra 2”

PATEICĪBA
Par aktīvu darbību starptautisko procesu un jauniešu iespēju Eiropā atspoguļošanā, līdzdarbojoties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā un par skolas tēla popularizēšanu valstī un visā Eiropā
12.a klases skolniekam Maksimam Zlatkovskim
12.a klases skolniecei Anastasijai Aņikinai
12.a klases skolniekam Kirilam Gončarovam
12.a klases skolniekam Arturam Arhipovam
12.a klases skolniecei Marijai Sergejevai
12.a klases skolniekam Maksimam Zlatkovskim
12.a klases skolniekam Dmitrijam Siņickim
12.a klases skolniecei Annai Kovaļovai
12.a klases skolniecei Annai Aleksejevai

DIPLOMS
Par izcilu fotogrāfa darbu skolas pasākumos
12.a klases skolniekam Dmitrijam Siņickim
12.a klases skolniecei Marijai Sergejevai

PATEICĪBA
12.a klases skolniekam Maksimam Zlatkovskim
Skolas bibliotēkas čaklākajam lasītājam vidusskolas klašu grupā


III Par sasniegumiem sportā

DIPLOMS
Par labiem sasniegumiem Rīgas kausa telpu futbolā starp 10.-12. klašu meiteņu komandām
12.a klases skolniecei Darjai Nadvirņanskai
12.a klases skolniecei Janai  Čerkasskai

PATEICĪBA
Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona florbola sacensībās starp 10.-12. klašu meiteņu komandām
12.a klases skolniecei Darjai Nadvirņanskai
12.a klases skolniecei Polinai Bogdašovai
12.a klases skolniecei Janai  Čerkasskai

PATEICĪBA
Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona florbola sacensībās starp 10.-12. klašu  zēnu komandām
12.a klases skolniekam Pāvelam Koreņkovam
12.a klases skolniekam Dmitrijam Siņickim
12.a klases skolniekam Andrejam Skačkovam
12.a klases skolniekam  Kirilam Aleksejevam
12.a klases skolniekam  Artūram Grabčakam

Skolas piemiņas kauss par ieguldījumu skolas tēla popularizēšanā, kaldinot tās sportiskos sasniegumus, tiek piešķirts nākamajiem 12. klašu absolventiem:
12.b klases skolniekam Pāvelam Koreņkovam
12.a klases skolniecei Polinai Bogdašovai
12.a klases skolniecei Janai Čerkasskai
12.a klases skolniecei Darjai Nadvirņanskai
12.a klases skolniekam Artūram Grabčakam
12.a klases skolniekam Andrejam Skačkovam

Nākamo absolventu sasniegumus apkopoja
skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola