⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Paldies par nodarbību! 

Visiem skaidrs, cik svarīgi ir prast angļu valodu, jo tieši valodu zināšana dod iespēju mācīties dažādās pasaules augstskolās, iespēju ceļot, komunicēt un iegūt draugus visā pasaulē. Tieši tāpēc mūsu skolēni ļoti centīgi mācās angļu valodu. Skolotāja Arianna Kalniete palīdz bērniem apgūt angļu valodas vārdus un frāzes, veidot dialogus, sacerēt stāstus.  Skolotāja ļoti centīgi skaidro jauno mācību materiālu, izmantojot dažādas metodes un spēles. 

3.a klasē stundā skolēni apguva sarežģīto angļu valodas tēmu “This, that, these, those”. Skolotāja deva iespēju katram skolēnam parādīt savas zināšanas, palīdzēja, uzslavēja. Stundā bērni strādāja pāros, lasīja, rakstīja, spēlējoties ar bumbu un atklātnītēm atkārtoja vārdiņus, dziedāja dziesmiņu un pat dejoja. Skolotājas Ariannas Kalnietes stundas vienmēr norit jautri un interesanti.  “Thank you for the lesson!” (Paldies par nodarbību!) – saka bērni, atvadoties no skolotājas.

Skolas direktora vietniece izglītības jomā
Olga Zubčenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rubrikas: Sākumskola

Rīgas 71. vidusskola