⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.22. apakšpunktu klātienes izglītības procesā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes apguvē var piedalīties izglītojamie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra vai digitālā formā par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru ir jāuzrāda par izglītības procesa īstenošanu atbildīgajai personai. Pamatojoties uz augstāk minēto, Rīgas 71.vidusskola veic testēšanu pēc šāda grafika:

1.korpusā (Iļģuciema iela 6):2.korpusā (Grīvas iela 26 / Sākumskola*):

*Papildlaiks (visi skolēni, kas nevarēja atnākt savai  klasei noteiktajā laikā) 23.08.2021. un 24.08.2021 16:30 – 19:00 (centrālā ieeja)2.korpusā (Grīvas iela 26 / Izglītības un rehabilitācijas centrs*):

*Papildlaiks (visi skolēni, kas nevarēja atnākt savai klasei noteiktajā laikā) 24.08.2021. 16:30 – 19:00 (centrālā ieeja)Skolotāju testēšana notiks š.g. 25.augustā 1.korpusā no 10:00 līdz 13:00; 2.korpusā no 11:30 līdz 12:00 (tiem, kuriem nebūs sertifikāts uz 01.09.2021.)

Atbildīgās personas par skolēnu testēšanu:

1.korpusā Olga Nadvirņanska

2.korpusā Skaidrīte Spalve

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola