⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Apsveicam skolas latviešu valodas un literatūras 7.-8. klašu olimpiādes dalībniekus:

Esteri Reinbergu – 8.b klase (1.vieta)
Markusu Ļiļajevu – 8.bklase (2.vieta)
Sofiju Ivanovu – 8.a klase (3.vieta)

Paldies par piedalīšanos visiem olimpiādes dalībniekiem!

Latviešu valodas un literatūras
metodiskā komisija

Rubrikas: Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola