⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

,,Dziedot dzimu, dziedot augu,
Dziedot mūžu nodzīvoju”

Tā ir mūsu Ramona – gaišs un sirsnīgs cilvēks, vienmēr atsaucīga un izpalīdzīga. Viņa ir radoša un talantīga, gatava izdziedāt visas emocijas un notikumus, dziedāt visos skolas un savas dzīves svētkos, gatava entuziastiski sagatavot un novadīt jebkuru skolas un arī savas dzīves pasākumu. 
Apsveicam mūsu mūžam jauno Ramonu!

Iveta Pumpure

Pazīstu Ramonu jau no 1993. gada, kad sāku strādāt Rīgas 67. vidusskolā. Abas kā MK vadītājas tikāmies semināros,pasākumos un ekskursijās. Iepazinu Ramonu kā atbildīgu, atsaucīgu, izpalīdzīgu un sabiedrisku cilvēku. Viņa interesējas par literatūru un kultūru, rīko pasākumus, ceļo, mīl mājdzīvniekus. Ramona ir lieliska saimniece. Īpaši viņai padodas zivju ēdieni, jo vīrs ir kaislīgs makšķernieks. Vēlu saglabāt možu garu, dzīves un cilvēku mīlestību.

Ingrīda Stopiņa

Kopā ar Ramonu strādāju no 1992.gada. Kopā pavadīti gan darba, gan atpūtas mirkļi. Ramona ir ļoti atsaucīga, labsirdīga, radoša, izpalīdzīga. Vienmēr enerģiska, atraktīva, izdomas bagāta. Visus darbus dara atbildīgi un godprātīgi. Vēlu Tev stipru veselību, dzīvesprieku un panākumus turpmākajos darbos, projektos un dzīvē!

Alla Jurika

Ramona! Tu esi sirsnīga, atsaucīga un vieda. Vienmēr aktīvi visur piedalies un aicini to darīt arī citiem. Lai nerimstošais dzīves spars Tev dod iespējas iesaistīties arvien jaunās aktivitātēs! Lai Tev veselība un stiprs gars ik dienu! Sirsnīgs sveiciens jubilejā!

Evija Dižūra

Ramonu pazīstu kopš laikiem, kad strādāju Rīgas 1.vakara (maiņu) visdusskolā un tur vadīju metodisko darbu. Tikāmies rajonā rīkotajās sanāksmēs, nācu uz Rīgas 71. vidusskolas rīkoto semināru, kur viena no organizatorēm  bija tieši Ramona. “Metodikas ceļi” mūs vadīja arī vēlāk, un pēc 6 privātskolā nostrādātajiem gadiem Ramona mani “pārvilināja” uz mūsu skolu. Esmu Ramonai parādā pateicību par to, cik labi viņa vada skolas muzeja darbu, cik pozitīvi  reaģē un piedāvā savu iniciatīvu jebkuram skolas pasākumam. Paldies, Tev Ramona!

Aurēlija Strode 

Sveicam mūsu Ramonu dzīves jubilejā un vēlam, lai piepildās viss iecerētais!

Latviešu valodas un literatūras skolotājas


Cienījamā Ramonas kundze!

Sākumskolas kolektīvs Jūs sveic jubilejā!

Jūs esat sasniegusi dzīves brieduma posmu, ar cieņu izdzīvojot savus raženā mūža gadus. Mēs augstu vērtējam  Jūsu pedagoģisko meistarību un prasmi strādāt kolektīvā. Paldies par atsaucību, paldies par to, ka spējat palīdzēt sarežģītās situācijās un atrodat tam laiku! Sākumskolas vēsturē uz visiem laikiem paliks informācija par Jūsu sagatavotajiem svētkiem, bet Jūsu skolēni vienmēr Jūs atcerēsies kā labu skolotāju un draugu! Esam laimīgi, ka mums blakus ir tāda kolēģe kā Jūs!

Darbā ļoti aizņemta, bet mīļa, maiga, gādīga sieviete – tāda Jūs esat gan tuvinieku, gan kolēģu lokā, apdāvinot visus ar savu mīlestību.

Vēlam Jums palikt laimīgam cilvēkam, kas priecājas par katru jaunu dienu. Vēlam atrast skaisto visvienkāršākajās lietās: baudot rīta kafiju, vērojot saules spožumu, klausoties vēju dunā un dārgu cilvēku uzskatus.

Lai Jūsu dzīvē būtu pēc iespējas mazāk problēmu! Lai grūtības izgaist pašas par sevi! Lai dzīve Jums dāvā daudz skaistu iespēju un, protams, pašas svarīgākās dāvanas – laimi, mīlestību un veselību!

Ar cieņu,
sākumskolas kolektīvs


Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi, ilgi dzīvē mirdz,
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Jums no visas sirds!

Katra dzimšanas diena  ir brīdis, kad apstāties un paraudzīties, cik daudz jau ir izdarīts un ieraudzīt, cik daudz vēl var paveikt. Laiks ritējis  no pavasara  –  vasarā, no zelta rudens – ziemā, un tas  Jums saka, ka esat savā īstajā vietā.

Ramoniņ!
Sirsnīgi sveicam Jūs nozīmīgajā dzīves jubilejā!

Šis īpašais un dīvainais laiks neļauj mums tikties klātienē un sveikt Jūs ar skaistiem ziedu  klēpjiem, bet Izglītības un rehabilitācijas centra pedagogi un skolēni  Jums sūta vissirsnīgākos laba vēlējumus – lai Jums spēks, izturība, veselība! Mēs esam ļoti priecīgi un pateicīgi par Jūsu ieguldīto darbu,  strādājot ar mūsu skolēniem, redzam un novērtējam to, ar kādu sirsnību un atbildības sajūtu Jūs to darāt!

Liels paldies Jums, Ramoniņ! Ceram uz ciešu sadarbību arī turpmākajos gados!

Lai katra jauna diena nāk ar jaunu cerību, jaunu ticību, jaunu enerģiju un jaunu sajūsmu!

Izglītības un rehabilitācijas centrs

Rīgas 71. vidusskola