⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

ARĪ 12. klases dodas pavasara brīvdienās no 16.-22. martam!

Informējam, ka esošajā situācijā, kad 12. klasēm ir pārcelta svešvalodu eksāmenu kārtošana uz 2020. gada maiju, NĀKAMAJĀ NEDĒĻĀ 12. klases skolēni dodas pavasara brīvdienās kopā ar pārējiem skolēniem. 

Mācības attlināti nākamajā nedēļā augstākās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs. 

12. KLAŠU SKOLOTĀJIEM IR NEPIECIEŠAMS LAIKS, lai sagatavotos mācību darbam attālināti. Tāpēc, nākamajā MK sēdē tiks veikti nepieciešamie grozījumi šobrīd spēkā esošajos MK noteikumos Nr. 777“ Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2020. gada maiju.

Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājaslapā www.visc.gov.lv. Tāpat aicinām sekot aktuālajai informācijai Izglītības un zinātnes ministrijas interneta vietnē www.izm.gov.lv.

Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centrs mājas lapā – www.spkc.gov.lv

Rubrikas: Covid-19

Rīgas 71. vidusskola