⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

  • Sekmēt skolēnu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai.
  • Rosināt skolēnus iepazīt un pētīt Rīgas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības. 
  • Attīstīt un pilnveidot skolēnu praktiskā darba iemaņas, radoši un jēgpilni pielietot tradicionālas un netradicionālas tehnikas un paņēmienus, izmantot gleznošanas materiālus idejas īstenošanai. 

Piedalījās 34 skolēni.

Vietas5.-6.kl.7.-8.kl.9.kl.10.kl.
I.vieta M. Mendžule (6.a)S. Konovaļenko (6.b)M. Kostiļeva (8.b)D. Jablonska (7.c)M.Istominova (9.b)V.Miglase (9.a)O. Sevrjugina (10.b) 
II.vieta S. Sergejeva (6.a)A. Kuropteva (5.b)D. Skudrova (7.b)A. Gribanova (7.b)A.Kremņova (9.a)A.Fedina (9.a)A. Mamaiko (10.b)S. Ujutova (10.b)
III.vieta —————-——————————V. Blauberga (10.b)
AtzinībaS. Gurkle (6.a)S. Ševčenko (5.a) S. Kuračenko (7.b) —————-————–

Apsveicam!

Inga Tkačenko

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola