⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Informācija

05.03.2019. Rīgas 71.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Vērdiņu ielā 4a (iznomājamā platība 49,9 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 067 0387 005,  nomas līgumu ar Anatoliju Sakoviču, nomas maksa  – EUR 59,88 mēnesī, ar termiņu līdz 09.03.2026.


Dokumenti

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<
Rīgas 71. vidusskola