⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Labdien, kolēģi, skolēni, skolēnu vecāki un visi skolas darbinieki!

Šis mācību gads atšķīrās no visiem iepriekšējiem. Pēc paziņojuma par ārkārtas stāvokli, reizē ar mācībām tiešsaistes režīmā pārkārtojās un darbojās visa skolas dzīve, vairs neskanēja ierastais zvans uz stundu, nebija jautri trokšņaino starpbrīžu, pietrūka skolotāju un skolēnu tik ierasto balsu… Pēdējo divarpus mēnešu laikā mūsu izglītojamie turpināja apgūt mācību programmu attālināti.

Paldies visiem skolēniem par Jūsu centieniem, par to, ka patstāvīgi un godprātīgi mācījāties, ka jēgpilni plānojāt savu ikdienas darbu!

Paldies visiem skolotājiem par Jūsu izturību un pacietību sarežģītajos un neierastajos mācību apstākļos, paldies par savstarpējo atbalstu un neatlaidību, apgūstot jaunās, ar izglītošanas procesu saistītās, tehnoloģijas!

Paldies visiem vecākiem par Jūsu pastāvīgo atbalstu, par Jūsu izturību, apgūstot jaunu pedagoģisko pieredzi, par iemaņām palīdzēt saviem bērniem attālinātajā mācīšanās procesā!

Pateicos visiem skolas darbiniekiem par atsaucību un godprātīgo darbu, par veiksmīgu skolas sagatavošanu jaunajam mācību gadam.

Darbam ārkārtējās situācijas laikā skolēniem tika izsniegti planšetdatori un viedtālruņi. Saskaņā ar Rīgas sociālā dienesta kritērijiem, vairāki mūsu skolas izglītojamie saņēma materiālo palīdzību. Pēc nepieciešamības tika organizēta mācību materiālu piegāde mājās, kā arī tika veikti citi svarīgi operatīvie pasākumi skolēnu, vecāku un pedagogu atbalstam.

Draugi! Šis mācību gads bija ļoti sarežģīts, ar ko tas arī paliks vēsturiskajā atmiņā. Kopīgiem spēkiem mēs cieņpilni izturējām šos pārbaudījumus, un es esmu pārliecinās, ka tas mūs tikai norūda!

Sveicu Jūs mācību gadu beidzot! Vēlu visiem veselību, vēlu saulainu, siltu un priecīgu vasaras atpūtu!

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā mūsu skolā!

Skolas direktors
Andrejs Rižikovs

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola