⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Visa dzīve ir kāpšana kalnā,
kura virsotni mēs nepazīstam,
jo tie, kas reiz to sasnieguši,
neatgriežas.

(Z.Mauriņa)
(03.09.1945 – 08.05.2021)

2021. gada 8. maijā no dzīves ir aizgājis Valērijs Ambrosimovs – mūsu skolas direktors no 1988. līdz 2009. gadam, ķīmijas pasniedzējs.

Izsakām dziļu līdzjūtību mūsu kolēģei Allai Ambrosimovai un visai aizgājēja ģimenei. Skolas kolektīvs sēro kopā ar Jums.

Lai gaiša piemiņa Valērijam Ambrosimovam! Viņš uz visiem laikiem paliks mūsu sirdīs un mūsu skolas vēsturē.

                                                                                                Skolas administrācija

Rubrikas: Pieminam

Rīgas 71. vidusskola