⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Aicinām novērtēt mūsu skolas skolēnu paveikto, balsojot par savu simpātiju foto šeit.

Projekta “Latvijas jaunatnes foto konkurss” tēma ir “Mana zeme skaistā” tēma ir saistīta ar Latvijas skolu jaunatnes piederības sajūtas stiprināšanu pret savu zemi. Skolēni, fotografējot sev apkārt redzamo dzimtenes skaistumu, to iemūžinās skaistās fotogrāfijās, tādējādi parādot sev, savai ģimenei un sabiedrībai, cik skaista ir Latvijas daba, tradīcijas un kultūra. Redzot savas valsts skaistumu, skolēni jutīsies piederīgāki savai dzimtenei un vairāk to cienīs un saudzēs.

Uzzināt vairāk par projekta norisi un veikt balsojumu var: www.manazemeskaista.lv

Inga Tkačenko un Indra Bērziņa

Rīgas 71. vidusskola