⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Skolotāji, uzsākot šo tik atšķirīgo mācību gadu, gribu pateikt paldies par jūsu atbildību un drosmi. Pateicos par jūsu radošo pieeju jaunu metožu un tehnoloģiju izmantošanā, par ikdienas komunikāciju ar audzēkņu vecākiem un milzīgo izturību, izglītojot bērnus tik sarežģītā un izaicinājumiem bagātā laikā.

Paldies katram no jums par darbu, ko ik dienas veicat bērnu personiskās izaugsmes veicināšanā, sniedzot arvien jaunas zināšanas un motivējot sasniegt izvirzītos mērķus! Jūsu personības lielums ir tas, kas atspoguļosies jūsu audzēkņos.

Ar savu devumu jūs veidojat zināšanās balstītu sabiedrību, kas stiprina mūsu pilsētu un valsti kopumā.Gādāsim, lai jūsu gandarījums par paveikto darbu ietu roku rokā ar atbalsta sajūtu kā garīgā, tā materiālā jomā.

Cienījamie Rīgas pedagogi, sirsnīgi sveicu jūs Skolotāju dienā!

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departamenta vārdā direktors
Māris Krastiņš

Rubrikas: Apsveicam

Rīgas 71. vidusskola