⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.


Sirsnīgs paldies par līdzšinējo situācijas izpratni, par Jūsu atbalstu un sadarbību!
Lūdzam arī turpmāk Jūsu atbalstu attālināta mācīšanās procesa nodrošināšanā, palīdzot Jūsu bērnam plānot samērīgu laiku mācībām un atpūtai.


  • Aicinām aktīvi sekot līdzi skolēna un skolotāja sadarbībai e-klases sistēmā, atbilstoši stundu sarakstam.
  • Katru svētdienu tiks izsūtīts mācību plānojums visai nākamajai nedēļai, lūgums ar to iepazīties (šobrīd tie ir ievietoti docs.google.com failos). Ar šo plānojumu var iepazīties arī skolas mājaslapā.
  • Lūdzam nekavējoties ziņot klases audzinātājam, ja slimības dēļ vai citu objektīvu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties attālinātā mācīšanās procesā. Ja skolai būs iespēja, palīdzēsim risināt radušos situāciju.
  • Atgādinām, ka Rīgas 71. vidusskolas skolotāju galvenais saziņas rīks ar skolēniem un vecākiem ir e-klases sistēma. Ja saziņai papildus tiek izmantots kāds cits saziņas rīks, par to klašu audzinātāji jau ir paziņojuši.
  • Lūdzu, pārliecinieties, vai Jūsu bērnam ir pieejams interneta pieslēgums un mācīšanās procesam nepieciešanās programmas, par kurām arī turpmāk informēs mācību priekšmeta skolotājs e-klasē. Ja rodas problēmas, nekavējoties sazinieties ar klases audzinātāju.
  • Ja Jums vai Jūsu bērnam nepieciešams psihologa, speciālā pedagoga, sociālā pedagoga atbalsts attālinātās mācīšanās laikā, lūdzu, sazinieties ar skolas psiholoģi, speciālo pedagogu, sociālo pedagogu e-klases sistēmā (tālruņa numuri ir publicēti arī skolas mājaslapā), vienojieties par sadarbības formu attālināti.
  • Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu. Tikpat svarīgi ir laikus iet gulēt, regulāri ēst un kustēties.
  • Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidojot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu. Jautājiet bērnam, vai nepieciešama palīdzība.
  • Pārliecinieties, lai katru dienu skolēns pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs.
  • Paldies, ka esat ieinteresēti, lai attālinātā mācīšanās būtu efektīva! Ticam, ka cieņpilni sadarbojoties, mēs spēsim arī turpmāk nodrošināt attālināto mācīšanos veiksmīgi!

Būsim atbildīgi, saudzēsim savu un apkārtējo veselību!

Skolas administrācija
un atbalsta personāls

Rubrikas: Covid-19Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola