⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem.


MĀCĪT UN IEDVESMOT
Rīgas 71.vidusskolā no 2001.gada

PLĀNOT UN VADĪT
Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotāja
Pedagogs karjeras konsultants
Klašu audzinātāju MK vadītāja

ATBILDĪBA
Darboties komandā: Projekti “Nordplus Junior”, “Erasmus+”, “Karjeras atbalsts”

STRADĀT CILVĒKU SMAIDAM
Iedrošināt skolēnus darīt neparastas lietas: “Mākslas dienas”, “Karjeras nedēļas”, “Baiļu istabas”
Ceļot kopā ar skolēniem ap pasauli: Portugāle, Kipra, Krievija, Lietuva, Dānija, Somija

PERSONĪBAS IZAUGSME
Patīk analizēt faktus, izdarīt secinājumus, rast jaunus un netradicionālus risinājumus dotajam uzdevumam. Labi iekļaujos kolektīvā, jo labi kontaktējos ar cilvēkiem, esmu atklāta, draudzīga un uzmanīga, kā arī esmu lojāla pret citu uzskatiem. Ir pateicības raksti no IZM un RD IKSD.

Rīgas 71. vidusskola