⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem.

Skolotāja Inese Palma  ir viena no matemātikas skolotājām vidusskolas klasēs. Viņa uzskata, ka matemātika ir mums visapkārt,  tā attīsta loģisko domāšanu, palīdz iemācīties plānot dažus gājienus uz priekšu; praktiski neviena profesija nav apgūstama bez matemātikas.

Skolēni  raksturo skolotāju kā atsaucīgu, labvēlīgu cilvēku, norāda, ka  matemātikas stundās valda aktīva, pozitīva atmosfēra, teic, ka skolotāja prot saprotami paskaidrot arī visgrūtākos tematus.

No pagājušā gada  I.Palma ir arī viena no skolas izglītības metodiķēm. Kopā ar skolas pedagogu kolektīvu  tiek strādāts, lai izglītošanos padarītu mūsdienīgāku, interesantāku, lai pārmaiņas mācību procesā ļautu skolēniem maksimāli attīstīt savas spējas un lietpratību.

Skolotāja ir aktīvi iesaistījusies dažādu projektu realizēšanā. Tie bija gan folkloras projekts, kurā skolēni apguva latviešu tautas rotaļas un kopīgi muzicēja, gan gatavošanas nodarbības kopā ar vecākiem, gan dabaszinību projekts u.c. Projektu ietvaros notika sadarbība ar RSU, J.Rozentāla mākslas skolu,   Rīgas 34. vidusskolu, Rīgas 72. vidusskolu, Rīgas Kultūru vidusskolu.  Ir piedalījusies arī  starptautiskos projektos “All together now” un  “All together now 2 ”, kurā mūsu skolas skolēni kopā ar jauniešiem no Ķelnes pētīja kopīgo un atšķirīgo jauniešu dzīvē, analizēja jauniešu skatījumu uz aktuālajām problēmām mūsdienu pasaulē, īpašu uzmanību pievēršot tēmai “Tolerance un anti diskriminācija”. Projektu rezultātā tapa teātra izrādes – performances, kā arī tika uzņemta dokumentāla filma ar pašu jauniešu piedalīšanos.

Brīvajā laikā darbojas kā sacensību sekretāre kartingu figurālās braukšanas  un minikāru sacensībās, patīk lasīt un ceļot.

Rīgas 71. vidusskola