⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem.

Esmu latviešu valodas un literatūras skolotāja Rīgas 71.vidusskolā, kur strādāju no 2000. gada. Esmu strādājusi visās klašu grupās no 5.-12. klasei. Tagad strādāju 8.-12. klasēs. Mans sirds darbs ir darbs vidusskolā, kur vairāk varu izmantot savas zināšanas un pieredzi.

Esmu beigusi LVU Filoloģijas fakultāti. 2003. gadā ieguvu profesionālo kvalifikāciju kā latviešu valodas un literatūras skolotāja. 2008. gadā ieguvu humanitāro zinātņu maģistra grādu baltu filoloģijā. Katru gadu apmeklēju profesionālās pilnveides kursus un seminārus. Savu kompetenci pilnveidoju ne tikai pienākuma dēļ, bet gan tādēļ, ka visu mūžu man ir paticis mācīties, iet līdzi pārmaiņām. Skolotāja profesijā tas ir nepieciešams, jo jauniešiem vajadzīgi ne tikai prasmīgi un zinoši, bet arī mūsdienīgi pedagogi un interesanti sarunu biedri. Stundās daudz izmantoju IT: skatāmies filmas, klausāmies mūziku, veidojam prezentācijas. 2019. gada 22.10. piedalījos seminārā-metodiskajā dienā “Aktualitātes latviešu valodas un literatūras mācību jomā” un 2019. gadā LU apguvu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Caurviju prasmes un vērtību dimensija efektīvam izglītības procesam”.

Skolā daudzus gadus veicu latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās komisijas vadītājas pienākumus. Piedalījos 9. un 12. klašu centralizēto eksāmenu vērtēšanā Valsts izglītības satura centrā, kur ieguvu eksperta kvalifikāciju. Esmu gatavojusi skolēnus  olimpiādēm, kur tika iegūtas godalgotas vietas pilsētas un valsts līmenī. Esmu vadījusi ZPD izstrādi, kur arī skolēni ir ieguvuši godalgotas vietas. Piedalos ZPD vērtēšanas komisijā skolā.

Visaugstāk mans darbs tika novērtēts 2015. gadā, kad saņēmu apbalvojums – RD IKSD piešķirto “Zelta pildspalva” – kā Rīgas labākā skolotāja.  

Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ingrīda Stopiņa

Rīgas 71. vidusskola