⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem.

Skolotāja Svetlana Tarvida mūsu skolā strādā jau 20 gadusFizikas un matemātikas skolotāja, profesionālais maģistrs, izglītības un zinātņu maģistrs. Mūsu skolā ir darbojusies kā eksakto zinātņu metodiķe, bet ministrijā kopā ar citiem pedagogiem ir piedalījusies valsts pārbaudes darbu labošanā.  No 2003. līdz 2006. gadam ir bijusi divu vidusskolas klašu audzinātāja 60 skolēniem, bet no 2007. līdz 2012. gadam – kuratore  divām paralēlēm, kurās kopā mācījās 55 skolēni.

Skolotāja ir saņēmusi diplomus un pateicības rakstus gan par labiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, gan konkursos. 2011. gadā ir bijusi nominēta kā gada skolotājs.

Dzīvespriecīga, labestīga, komunikabla, pozitīva, aktīva, ar augstu atbildības sajūtu, mērķtiecīga, diezgan stingra, bet taisnīga, principiāla.

Patīk ceļot, lasīt daiļliteratūru, labi spēlē galda tenisu un mīl dzīvniekus.

Rīgas 71. vidusskola