⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Katrā no rakstiem mēs centīsimies iepazīstināt ar kādu no vidusskolas skolotājiem.

Ekonomikas skolotāja Jeļena Šalkovska strādā Rīgas 71 .vidusskolā kopš 1996.gada 29. janvāra. Dr.oec.J.Šalkovskas pamatdarbs ir Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte. Jeļena Šalkovska katru gadu piedalās Latvijas un starptautiskajās zinātniskajās konferencēs (Lietuvā, Bulgārijā, Vācijā, Ungārijā, Čehijā, Portugālē, ASV), ir vairāku grāmatu un zinātnisko publikāciju autore.

 J.Šalkovskas pedagoga kredo ir šāds: tikai skolotāja un skolēnu mijiedarbība, radoša un integrēta pieeja ļauj sasniegt augstus rezultātus mācību procesā. Skolotāja mīl un dziļi pārzina savu priekšmetu, īsteno radošu pieeju mācību procesam, izmanto individuālo pieeju katram talantīgam skolēnam. Rīgas 71.vidusskolas skolēni ir ieguvuši vairākas godalgotas vietas Reģionālajos un valsts zinātniski pētniecisko darbu konkursos ekonomikā un ekonomikas olimpiādēs (Andrejs Mitrofanovs, Olga Jašina, Rita Podžuna, Natalja Grigorjeva, Andrejs Zolotovskovs, Raufs Guseinovs, Anatolijs Bragars, Nataļja Sudorgina, Aleksandrs Maslovskis, Danuta Bartuševiča, Linda Apele, Jeļizaveta Kačurina, Anastasija Suhanovska, Maksims Zlatkovskis, Kirils Gončarovs). J.Šalkovska regulāri organizē skolēniem mācību ekskursijas (Latvijas Banka, AS “Laima”, Swedbankas Finanšu laboratorija), kas bagātina, dažādo mācību procesa saturu un nodrošina ciešu saiti ar reālajiem ekonomiskajiem procesiem.

2007. gadā Jeļena Šalkovska ir ieguvusi Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta balvu ,,Zelta pildspalva”.

2012.  gadā J.Šalkovska bija apbalvota ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Pateicības rakstu par inovatīvu un radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu bērnu un jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

2015.  gadā J.Šalkovska bija apbalvota ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atzinības rakstu par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā Latvijas 38. skolēnu zinātniskajai konferencei.

2014./2015. mācību gadā J.Šalkovska ir piedalījusies Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkotajā pedagogu radošo darbu konkursā „Radi. Rādi. Redzi.” un ir ieguvusi III pakāpes diplomu.

2015. gadā J.Šalkovska bija apbalvota ar Izglītības un Zinātnes ministrijas Ata Kronvalda fonda Goda rakstu par nozīmīgu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un jaunatnes zinātniski pētnieciskā darba organizēšanā un vadīšanā.

2016. gadā J.Šalkovska bija apbalvota ar Izglītības un  Zinātnes ministrijas Pateicības rakstupar  nozīmīgu  ieguldījumu Latvijas skolēnu zinātniskās konferences norisē.

Rīgas 71. vidusskola