⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Mūsu skolas gudrā PŪCE turpina savu lidojumu un šoreiz nes labas vēstis par savas ikgadējās pavasara asamblejas diplomandiem un pateicību saņēmējiem, kuri mācās 1.- 8., 10., 11. klasē. PŪCE saka lielu PALDIES arī pedagogiem, kuri skolēniem palīdzēja kaldināt šos panākumus.

Rudenī, kad mēs visi būsim kļuvuši pieaugušāki vēl par vienu vasaru un kad arī PŪCE savus mazuļus būs izauklējusi, viņa noteikti atgriezīsies pie mums skolā, lai tiktos ar Jums klātienē un pasniegtu diplomus un pateicības rakstus.

I Sasniegumi mācību olimpiādēs un konkursos

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Sofijai-Evelīnai Aglišai

Par teicamiem sasniegumiem matemātiskajā konkursā “MMC” 5.klašu 637 skolēnu konkurencē

  

PATEICĪBA

5.b klases skolniekam Artjomam Beitānam

Par labiem sasniegumiem matemātiskā konkursa MMC 1. kārtā.

   

PATEICĪBA

8.b klases skolniekam Vadimam Goļevam

Par labiem sasniegumiem matemātiskā konkursa MMC 1. kārtā.

PATEICĪBA

Skolotājai Anželikai Ceriņai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus matemātiskajam konkursam MMC

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Sofijai Stroganovai

Par iegūto 3. vietu valstī – Rīgas pilsētas skolēnu skatuves runas konkursā

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par skolēnu izcilu sagatavošanu valsts līmeņa skatuves runas konkursam

PATEICĪBA

Skolotājai Diānai Jeļeckai

Par skolēnu izcilu sagatavošanu valsts līmeņa skatuves runas konkursam

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Sofijai Stroganovai

Par iegūto 1. vietu valstī – Svētās Tatjanas dienai veltītajā Krievu kaligrāfijas konkursā “Labākais rokraksts” un par skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par skolēnu izcilu sagatavošanu Svētās Tatjanas dienai veltītajam Krievu kaligrāfijas konkursam un par skolas tēla popularizēšanu

 

DIPLOMS

4.b klases skolniekam Ņikitam Jeļisejevam 

Par iegūto 2. vietu valstī –  Svētās Tatjanas dienai veltītajā vizuālās mākslas konkursā – valsts līmenī

 

PATEICĪBA

Skolotājai Tatjanai Kovaļenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot izglītojamo  Svētās Tatjanas dienai veltītajam vizuālās mākslas konkursam valsts līmenī

 

PATEICĪBA

4.b klases skolniecei Darjai Pozdņakai 

Par labiem sasniegumiem Svētās Tatjanas dienai veltītajā konkursā “Burtiņš”

 

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldītu darbu, sagatavojot skolēnus Svētās Tatjanas dienai veltītajam konkursam “Burtiņš”

 

PATEICĪBA

4.b klases skolniecei  Arinai Gribanovai

Par labiem sasniegumiem Svētās Tatjanas dienai veltītajā konkursā “Burtiņš”

DIPLOMS

Par teicamiem sasniegumiem izpildītājmākslas konkursa “Dzimtā valoda krievu kultūrā”

11.a klases skolniekam Faridam Guseinovam

11.a klases skolniecei Jekaterinai Suprijanovičai

11.a klases skolniecei Jeļizavetai Fiļimonovai

11.a klases skolniekam Denisam Baronam

11.a klases skolniecei Oksanai Jermakai

PATEICĪBA

Skolotājai Jolantai Suprijanovičai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus izpildītājmākslas konkursam “Dzimtā valoda krievu kultūrā”

 

PATEICĪBA

Skolotājai Irinai Martiņenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus izpildītājmākslas konkursam “Dzimtā valoda krievu kultūrā”

 

DIPLOMS

7.a klases skolniecei Taisijai Smirnovai

Par teicamo sniegumu izpildītājmākslas konkursā “Vokāls” (5.-7. klašu grupa)

PATEICĪBA

Skolotājai Irinai Tatianai Sidorenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus izpildītājmākslas konkursam “Vokāls”

 

DIPLOMS

2.c klases skolniecei Renatai Vērdiņai

Par izciliem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.c klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

2.b klases skolniecei  Mariannai Ivanovai

Par teicamiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Svetlanai Prohorovai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.b klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

2.b klases skolniecei Danielai Černihai 

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Svetlanai Prohorovai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.b klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

2.a klases skolniecei Alisai Jekimovai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Olgai Zubčenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.a klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

2.c klases skolniecei Emiliai Jermolajevai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.c klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

 

DIPLOMS

3.b klases skolniecei Sofijai Konovaļenko

Par izciliem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Tatjanai Kovaļenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 3.b klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Sofijai Stroganovai

Par teicamiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

 

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 3.a klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

3.b klases skolniecei Lilijai Zimovnovai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

 

PATEICĪBA

Skolotājai Tatjanai Kovaļenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 3.b klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Marijai Golubkovai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 3.a klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

4.a klases skolniekam Ņikitam Korickim

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Olgai Zubčenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 4.a klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

4.b klases skolniekam Arturam Krivko

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

DIPLOMS

4.b klases skolniecei Anastasijai Ksenzovai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 4.b klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

4.a klases skolniecei  Marinai Sosņinai

Par labiem sasniegumiem skolas krievu valodas olimpiādē

PATEICĪBA

Skolotājai Olgai Zubčenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 4.a klases izglītojamos skolas krievu valodas olimpiādei

DIPLOMS

1.b klases skolniekam Vadimam Kondrackim

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

 

PATEICĪBA

Skolotājai Ludmilai Ļipovickai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

1.c klases skolniecei Marijai Kozinai

Par teicamiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Natālijai Fominai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

1.a klases skolniekam Artjomam Seļeckim

Par labiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Tatjanai Spiridonovai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

2.a klases skolniecei Uļjanai Šakurai

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Olgai Zubčenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.a klases skolnieci Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

2.b klases skolniecei Ksenijai Andžānei

Par teicamiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

 

PATEICĪBA

Skolotājai Svetlanai Prohorovai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

2.c klases skolniecei Danai Karpačovai

Par labiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 2.c klases skolnieci Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

3.b klases skolniecei Aleksandrai Iļučekai

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Tatjanai Kovaļenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Sofijai Stroganovai

Par teicamiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

3.c klases skolniecei Igatei Prančai

Par teicamiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Irinai Maslovskai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

4.b klases skolniecei Sofijai Kuračenko

 

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 4.b klases skolnieci Runas konkursam dzimtajā valodā

DIPLOMS

4.c klases skolniecei Marijai Sadovņikovai

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

DIPLOMS

4.c klases skolniecei Emīlijai Sosnovskai

Par izciliem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

PATEICĪBA

Skolotājai Nataļjai Borisevičai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

4.a klases skolniecei Liliānai Kirilko

Par labiem sasniegumiem Runas konkursā dzimtajā valodā

 

PATEICĪBA

Skolotājai Olgai Zubčenko

Par ieguldīto darbu, sagatavojot 4.a klases skolnieci Runas konkursam dzimtajā valodā

 

DIPLOMS

4.b klases skolniekam Arturam Krivko

Par iegūto 1. vietu Rīgā –  pilsētas līmeņa konkursā “Matemātiskā daudzcīņa’’ 3., 4.klašu skolēniem

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus pilsētas līmeņa “Matemātiskajai daudzcīņai” 3., 4. klašu skolēniem

DIPLOMS

4.b klases skolniekam Arturam Krivko

Par iegūto godpilno 15. vietu 709 ceturto klašu skolēnu konkurencē  pilsētas līmeņa matemātikas konkursā ‘’MMC’

PATEICĪBA

Skolotājai Jeļenai Gulbei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus  pilsētas līmeņa matemātikas konkursam “MMC”

DIPLOMS

4.b klases skolniekam Arturam Krivko

Par iegūto 3.vietu pēc 4. kārtas matemātikas olimpiādē “Tik vai…Cik?” un par iegūto atzinību Baltijas valstu olimpiādes 4. kārtā

 

PATEICĪBA

Skolotājai Ludmilai Ļipovickai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnu matemātikas olimpiādei “Tik vai…Cik?” – valsts un starptautiskajā līmenī

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Arīnai Belovai

Par labiem sasniegumiem Rīgas 40.vidusskolas 5. atklātajā konkursā latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmā 5.-6. klasei)

PATEICĪBA

Skolotājai Žannai Zeikatei

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus  Rīgas 40.vidusskolas 5. atklātajam konkursam latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmā 5.- 6. klasei)

 

PATEICĪBA

Par labiem rezultātiem VISMA rīkotajā starptautiskajā datorprasmju konkursā Bebr(as)’19

10.a klases skolniekam Mihailam Ruhļam

6.a klases skolniecei Alisei Kremņovai

PATEICĪBA

Skolotājai Innai Senkevičai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus VISMA rīkotajam starptautiskajam datorprasmju konkursam Bebr(as)’19

DIPLOMS

10.a klases skolniekam Mihailam Ruhļam

Par teicamiem sasniegumiem Rīgas pilsētas 33.informātikas olimpiādē 8.-10. klasēm

 

DIPLOMS

10.a klases skolniekam Mihailam Ruhļam

Par labiem sasniegumiem Latvijas 33.informātikas olimpiādes III posma sacensībās Venstpilī 8.-10. klašu grupā

PATEICĪBA

Skolotājai Innai Senkevičai

Par darbu, sagatavojot izglītojamo Rīgas pilsētas informātikas 33. olimpiādei un valsts Informātikas (programmēšanas) olimpiādei 8.-10. klasēm

 

DIPLOMS

2.a klases skolniecei Alisai Jekimovai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 2. klašu grupā

DIPLOMS

3.a klases skolniecei Sofijai Stroganovai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 3. klašu grupā

 

DIPLOMS

4.a klases skolniekam Ņikitam Korickim

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 4. klašu grupā

 

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Jeļizavetai Vasilišinai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 5. klašu grupā

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Sofijai Aglišai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 5. klašu grupā

 

DIPLOMS

6.b klases skolniecei Evai Stepanovai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 6. klašu grupā

DIPLOMS

7.a klases skolniekam Timofejam Maksimovam

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 7. klašu grupā

DIPLOMS

8.b klases skolniecei Jeļizavetai Lukovņikovai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 8. klašu grupā

 

DIPLOMS

8.b klases skolniekam Staņislavam Lukovņikovam

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 8. klašu grupā

 

DIPLOMS

9.b klases skolniecei Marijai Širjajevai

Par iegūto 1.vietu Starptautiskās spēles – konkursa “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” konkursā “Krievu lācītis 2019” 9.klašu grupā

PATEICĪBA

Skolotājai Anžellai Dundurei

Par ieguldījumu, sagatavojot skolēnus Starptautiskajai spēlei – konkursam “Krievu lācītis – valodu zināšanas visiem” – “Krievu lācītis 2019”


II Interešu izglītības pulciņu sasniegumi un skolēnu aktīva līdzdalība sabiedriskajās aktivitātēs

DIPLOMS

Par augstiem sasniegumiem bērnu un jauniešu mākslas, datorgrafikas un foto darbu konkursā -izstādē ”Optiskā ilūzija 2”

8.k klases skolniecei Annai Puzinai

4.b klases skolniecei Anastasijai Ksenzovai

3.c klases skolniekam Mihailam Smoļinam

 

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem bērnu un jauniešu mākslas, datorgrafikas un foto darbu konkursā -izstādē ”Optiskā ilūzija 2”

4.b klases skolniecei Arinai Gribanovai

1.a klases skolniecei Kamillai Ksenzovai

3.c klases skolniekam Artjomam Šišovam

2.a klases skolniecei Arinai Kiričenko

 

PATEICĪBA

Skolotājam Gvido Bērziņam

Par ieguldījumu interešu izglītībā – iegūtajām 8 uzvarām dažādos konkursos – un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Skolotājai Indrai Bērziņai

Par ieguldījumu interešu izglītībā – iegūtajām 6 uzvarām dažādos konkursos – un skolas tēla popularizēšanu

DIPLOMS

Par augstiem sasniegumiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Miniatūra 2”

4. klases skolniecei Arinai Gribanovai

4.b klases skolniecei Darjai Pozdņakai

5.a klases skolniecei Veronikai Sahmiškinai

11.a klases skolniecei Daniellai Protasevičai

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Miniatūra 2”

4.b klases skolniekam  Artūram Krivko

5.aklases skolniecei Anastasijai Raginskai

8.k klases skolniecei Annai Puzinai

DIPLOMS

Par izciliem rezultātiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā-izstādē ”Brīnumainie ziedi”

4.c klases skolniecei Emīlijai Sosnovskai

11.a klases skolniecei Daniellai Protasevičai

DIPLOMS

Par izciliem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā izstādē ”Mocīša darbnīca 14”

11.a klases skolniecei Daniellai Protasevičai

7.k klases skolniekam Jegoram Marakinam

8k. klases skolniecei Annai Puzinai

5.a klases skolniecei Veronikai Sahmiškinai

2.a klases skolniecei Amelijai Meļikjanai

2.b klases skolniecei Marija Sidorovai

DIPLOMS

Par teicamiem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā izstādē ”Mocīša darbnīca 14”

5sk. klases skolniecei Aleksandrai Pantepajevai

3.a klases skolniecei Milanai Mendžulei

2.a klases skolniecei Aļonai Nesvetovai

4.b klases skolniecei Anastasijai Ksenzovai

3.a klases skolniecei Marijai Tuhvatuļinai

3.a klases skolniecei Poļinai Lazovajai

DIPLOMS

Par izciliem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē ”Mans portrets Latvijai”

4.b klases skolniecei Anastasijai Ksenzovai

4.b klases skolniecei Darjai Pozdņakai

 

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Sofijai Aglišai

Par teicamiem rezultātiem bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursā – izstādē ”Mans portrets Latvijai”

 

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Anastasijai Raginskai

Par izciliem sasniegumiem plakātu mākslas konkursā “Es Latvijā”

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Veronikai Sahmiškinai

Par teicamiem sasniegumiem plakātu mākslas konkursā “Es Latvijā”

DIPLOMS

11.a klases skolniecei Daniellai Protasevičai

Par izciliem sasniegumiem Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā-izstādē “Kaķu galerija 5”

 

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem Rīgas izglītības iestāžu vizuālās mākslas konkursā-izstādē “Kaķu galerija 5”

5.sl. klases skolniecei Aleksandrai Pantepajevai

 

DIPLOMS

Par izciliem panākumiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes “Radi rotājot” 1.kārtā

4.b klases skolniecei Darjai Skudrovai

4.b klases skolniecei Anastasijai Ksenzovai

4.b klases skolniecei Darjai Pozdņakai

9.a klases skolniecei Annai Vaļetko

 

DIPLOMS

Par teicamiem panākumiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes “Radi rotājot” 1. kārtā

4.c klases skolniecei Emīlijai Sosnovskai

4.a klases skolniecei Annai Daškevičai

 

DIPLOMS

5.a klases skolniecei Veronikai Sahmiškinai

Par labiem panākumiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa-izstādes “Radi rotājot” 1. kārtā

DIPLOMS

3.c klases skolniekam Mihailam Smoļinam

Par izciliem sasniegumiem Rīgas atklātajā bērnu un Jauniešu fotokonkursā-izstādē “Mēs dzīvojam Rīgā”

DIPLOMS

6.b klases skolniekam Artūram Jacenko

Par izciliem sasniegumiem ikgadējā pilsētas stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”

DIPLOMS

6.b klases skolniecei Janai Kuzminai

Par teicamiem sasniegumiem ikgadējā pilsētas stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa”

 

DIPLOMS

6.b klases skolniekam Artūram Jacenko

Par izciliem sasniegumiem stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa” – valsts līmenī

PATEICĪBA

Skolotājai Jekaterinai Barčukai

Par ieguldījumu interešu izglītībā, sagatavojot skolēnus stāstnieku konkursiem, un skolas tēla popularizēšanu pilsētas un valsts līmenī

PATEICĪBA

6.a klases skolniecei Aļonai Mezgovai

Par aktīvu darbību jauno blogeru/emuāru pulciņā un skolas tēla popularizēšanu sociālajos tīklos

6.a klases skolniecei Aļonai Mezgovai

6.a klases skolniecei Nikai Dudko

6.a klases skolniecei Darjai Konovaļenko

6.a klases skolniecei Alisei Kremņovai

6.b klases skolniecei Valērijai Miglasei

6.b klases skolniekam Maksimam Davidovam

6.b klases skolniekam Artjomam Solovjovam

7.a klases skolniekam Arrtjomam Vlasovam

7.a klases skolniecei Darjai Ivanovai

7.a klases skolniecei Viktorijai Ivanovai

7.b klases skolniekam Konstantīnam Jarovojam

7.b klases skolniecei Valērijai Brinzevičai

7.b klases skolniekam Ernestam Jekimovam

8.a klases skolniekam Vladislavam Akmainim

8.a klases skolniekam Ruslanam Močalovam

8.a klases skolniekam Artjomam Šelepanovam

PATEICĪBA

Skolotājai Innai Senkevičai

Par ieguldījumu interešu izglītībā un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Par skanīgo sniegumu skolas vokālā  ansambļa sastāvā Rīgas Vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2020”

4.c klases skolniecei Marijai Sadovņikovai

4.c klases skolniecei Emīlijai Sosnovskai

5.a klases skolniecei Sofijai Evelīnai Aglišai

5.a klases skolniecei Milanai Boicovai

5.a klases skolniecei Jeļizavetai Vasilišinai

6.a klases skolniecei Irinai Judenkovai

7.a klases skolniecei Taisijai Smirnovai

8.b klases skolniecei Viltorijai Kondratjukai

8.c klases skolniecei Margaritai Aļijevai

10.a klases skolniecei Katerinai Siņickai

PATEICĪBA

Skolotājai Tatianai Sidorenko

Par ieguldījumu interešu izglītībā un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Par labo sniegumu  izrādē “Jaungada burvības” – Sv.Tatjanas dienai veltītajā teatrālajā konkursā

5.b klases skolniecei Marijai Kostiļevai

4.a klases skolniekam Daņilam Zaharovam  

8.b klases skolniekam Anastasijai Iļjinihai

5.b klases skolniecei Janai Ivanovai

PATEICĪBA

Teātra studijas “Maska” vadītājai Jolantai Suprijanovičai

Par ieguldījumu interešu izglītībā un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Teātra studijas “Maska” līdzvadītājai Valentīnai Lazarevai

Par ieguldījumu interešu izglītībā un skolas tēla popularizēšanu

 

PATEICĪBA

8.b klases skolniekam Aleksejam Pontužnijam

Par skaņu režisora pienākumu veikšanu teātra studijā “Maska”

 

DIPLOMS

Par lielisko sniegumu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātri skates Ielu teātru priekšnesumu grupā

5.b klases skolniekam Artjomam Beitānam

6.a klases skolniecei Alisei Kremņovai

6.a klases skolniecei Valērijai Miglasei

6.a klases skolniecei Darjai Konovaļenko

5.b klases skolniekam Emīlm Aļijevam

5.b klases skolniekam Romanam Berežnojam

5.b klases skolniecei Danielai Ružai

4.a klases skolniekam Daņilam Zaharovam

11.a klases skolniecei Ksenijai Jacišinai

PATEICĪBA

Teātra studijas “Maska” vadītājai Jolantai Suprijanovičai

Par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus  XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīgas izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru skatei

PATEICĪBA

Par meistarīgu uzstāšanos folkloras kopas “Petruška @ Co” sastāvā Rīgas pirmskolas izglītības iestādēs

6.b klases skolniekam Artjomam Deņisenko

7.a klases skolniekam Edvardam Lipštas

7.a klases skolniecei Taisijai Smirnovai

6.b klases skolniecei Irinai Judenkovai

7.a klases skolniecei Darjai Ivanovai

6.b klases skolniecei Evai Stepanovai

7.a klases skolniecei Doloresai Оzolai

7.a klases skolniecei Janai Zariņai

6.b klases skolniekam Аrtjomam Vlasovam

7.a klases skolniecei Аfinai Grammаtikоpulo

6.b klases skolniecei Marijai Jakušovai

7.a klases skolniecei Kristīnei Sluckai

6.b klases skolniecei Valērijai Lisenko

6.b klases skolniecei Janai Kuzminai

6.b klases skolniekam Mihailam Kuplajam

6.b klases skolniecei Marijai  Istominovai

6.b klases skolniekam Maksimam Davidovam 

6.a klases skolniekam Ņikitam Maļcevam

7.a klases skolniekam Konstantīnam Jarovojam

 

PATEICĪBA

Skolotājai Ingai Tkačenkо 

Par brīnišķīgajām dekorācijām izrādei “Jaungada burvības”

PATEICĪBA

Pedagoģei Viktorijai Žeļezņakai 

Par ieguldīto darbu izrādes “Jaungada burvības” iestudēšanā

PATEICĪBA

Оlgai Маļikovai 

Par palīdzību izrādes “Jaungada burvības”organizēšanā.

 

PATEICĪBA

Jekaterinai Barčukai  

Par ieguldīto darbu izrādes “Jaungada burvības” iestudēšanā

 

PATEICĪBA

10.a klases skolniecei Katerinai Siņickai

Par izcilu fotogrāfa darbu skolas pasākumos

 

PATEICĪBA

Par radošo darbu skolas avīzes “С.П.П!” veidošanā, par skolas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu

7.b klases skolniekam Markusam Ļiļajevam

7.b klases skolniekam Mihailam Sazonovam

7.b klases skolniecei Valērijai Brinzevičai

7.b klases skolniecei Anastasijai Dobriņina

7.b klases skolniecei Kseņijai Luzinai

7.b klases skolniecei Valērijai Ivanovai

7.b klases skolniecei Viktorijai Blaubergai

PATEICĪBA

Jekaterinai Barčukai

Par radošo darbu skolas avīzes “С.П.П!” veidošanā, par skolas tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu

 

DIPLOMS

6.sk skolniekam Leonardam Koļcovam

Par skolas tēla popularizēšanu un iegūto 1.vietu Rīgas BOCCIO turnīrā

PATEICĪBA

Par skolas tēla popularizēšanu un iegūto 3.vietu Rīgas BOCCIO turnīrā

6.sk skolniekam Kristiānam Šaškovam

6.sk skolniekam Aleksejam Marčenko

5.sk skolniecei Aleksandrai Pantepajevai

PATEICĪBA

Skolotājai Inesei Ondzulei

Par ieguldījumu interešu izglītībā un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Eiropas Vēstnieku skolas vadītājai Margaritai Akopjanai

Par aktīvu darbību starptautisko procesu un jauniešu iespēju Eiropā atspoguļošanā, vadot Eiropas Vēstnieku skolu, un par skolas tēla popularizēšanu valstī un visā Eiropā

PATEICĪBA

Eiropas Vēstnieku skolas aktīvistei Nataļjai Pīgožnei

Par aktīvu darbību starptautisko procesu un jauniešu iespēju Eiropā atspoguļošanā, vadot Eiropas Vēstnieku skolu, un par skolas tēla popularizēšanu valstī un visā Eiropā

 

PATEICĪBA

Skolotājai Ingai Tkačenko

Par karjeras izglītības pasākumu organizēšanu skolā

PATEICĪBA

Skolotājai Nataļjai Pīgožnei

Par karjeras izglītības pasākumu organizēšanu skolā

 

DIPLOMS

8.b klases skolniekam Nikolajam Afoņinam

Par priekšzīmīgu darbu skolas muzejā un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

6.b klases skolniekam Artjomam Deņisenko

Par teicamu darbu skolas muzejā un skolas tēla popularizēšanu

 

PATEICĪBA

Muzeja pedagoģei Ramonai Šemarovai

Par ieguldījumu skolas muzeja darbības pilnveidē

PATEICĪBA

11.a klases skolniecei Darjai Kļujevai

Par radošu un aktīvu darbību Skolēnu pašpārvaldē un skolas telpu dekorēšanu

 

PATEICĪBA

10.a klases skolniekam Ņikitam Gergeležiu

Par tehnisko un muzikālo nodrošinājumu skolas pasākumos

PATEICĪBA

Par aktīvu sadarbību ar skolas bibliotēku

8.b klases skolniekam Nikolajam Afoņinam

11.a klases skolniecei Jeļizavetai Fiļimonovai

8.b klases skolniecei Anastasijai Iļjinihai

PATEICĪBA

1.c klases skolniecei Anastasijai Caunei

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

1.b klases skolniecei Veronikai Gladiļinai

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

 

PATEICĪBA

2.a klases skolniecei Uļjanai Šakurai

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

2.b klases skolniecei Alinai Kuroplevai

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

3.a klases skolniekam Aleksam Kņazam

Skolas bibliotēkas čaklākajam lasītājam sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

3.a klases skolniecei Marijai Golubkovai

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

4.a klases skolniecei Annai Daškevičai

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

 

PATEICĪBA

 4.a klases skolniecei Zarinai Gustenko

Skolas bibliotēkas čaklākajai lasītājai sākumskolas klašu grupā

PATEICĪBA

8.b klases skolniekam Artjomam Zariņam

Skolas bibliotēkas čaklākajam lasītājam pamatskolas klašu grupā


III Sasniegumi sportā

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona futbola sacensībās starp 8. – 9. klašu zēnu komandām

8.b klases skolniekam Daniilam Bortko

8.b klases skolniekam Artjomam Mihailovam

8.a klases skolniekam Denisam Romanenko

8.c klases skolniekam Rostislavam Jačenkovam

8.a klases skolniekam Maksimam Skačkovam

10.b klases skolniekam Markam Rusiņam

10.b klases skolniekam Sergejam Matjuhinam

8.a klases skolniekam Gļebam Rogozinam

7.b klases skolniekam Ņikitam Hondoško

PATEICĪBA

Skolotājam Matvejam Fedorinam

Par teicamu sporta organizatora darbu un ieguldījumu, sagatavojot sportistus ārpusskolas sacensībām un skolas tēla popularizēšanu

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona basketbola sacensībās starp 4.-5. klašu meiteņu komandām

4.c klases skolniecei Arinai Popovai

5.a klases skolniecei Milanai Boicovai

5.a klases skolniecei Viktorijai Jevdokimovai

5.a klases skolniecei Anastasijai Raginskai

5.a klases skolniecei Veronikai Sahmiškinai

5.a klases skolniecei Jeļizavetai Vasilišinai

5.b klases skolniecei Alisai Mažinskai

5.b klases skolniecei Vladai Zolotenkovai

PATEICĪBA

Skolotājai Līgai Mačuļskai

Par ieguldīto darbu, trenējot skolas basketbola komandu

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona florbola sacensībās starp 10.-12. klašu  zēnu komandām

10.b klases skolniekam Dmitrijam Biknevičam

10.b klases skolniekam Jegoram Cīrulim

10.b klases skolniekam Sergejam Matjuhinam

10.a klases skolniekam Artūram Belousam

10.a klases skolniekam Danielam Donikam

 

PATEICĪBA

Par labiem sasniegumiem Kurzemes rajona florbola sacensībās starp 10.-12.klašu meiteņu komandām

11.a klases skolniecei Elīnai Maslenkovai

11.a klases skolniecei Violetai Ostapčukai

11.a klases skolniecei Alisai Saidai

10.a klases skolniecei Vasilisai Sadikovai

10.a klases skolniecei Veronikai Borisovai

10.a klases skolniecei Augustai Duborgai-Ringei

10.a klases skolniecei Marijai Kiseļovai

10.a klases skolniecei Katerinai Sinickai

 

PATEICĪBA

Skolotājai Svetlanai Sorokinai

Par teicamu sporta organizatora darbu un ieguldījumu, sagatavojot sportistus ārpusskolas sacensībām un skolas tēla popularizēšanu

 

DIPLOMS

Par labiem sasniegumiem Rīgas kausa telpu futbolā starp 10.-12. klašu meiteņu komandām

10.a klases skolniecei Annai Jeržaninai

10.a klases skolniecei Sofijai  Gergeležiu

10.a klases skolniecei Vasilisai Sadikovai

10.a klases skolniecei Katerinai Sinickai

8.a klases skolniecei Jelizavetai Bakulinai

8.a klases skolniecei Tatjanai Sokolovai

7.c klases skolniecei Janai Priecumai

1. – 8., 10. un 11. klašu skolēnu sasniegumus apkopoja
skolas direktora vietniece izglītības (audzināšanas) jomā
Aurēlija Strode

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola