⚠ Jūs atrodaties vietnes arhīvā. Saturs netiek atjaunots.

Šajos ārkārtas apstākļos mūsu skolas darbinieces Kapitaļina Russu, Larisa Tereščenko, Valentīna Koževņikova un Natālija Narižnaja ir mainījušas savu ierasto darba soli skolas telpās un palīdz tās apkārtnes uzpošanā. Paldies par nokrāsotajiem nožogojumiem, par iztīrīto krūmāju, par apkoptajiem apstādījumiem un par skaisti izravēto skolas lielo puķudobi! Sirsnīgs, sirsnīgs PALDIES!

Skolas administrācija
un pedagogu kolektīvs 

Rubrikas: Jaunumi

Rīgas 71. vidusskola